Lees onze Privacyverklaring (AVG – GDPR)

Geplaatst op door

We hebben belangrijke updates toegevoegd aan onze Privacyverklaring.
De nieuwe privacyverklaring omvat wat voor informatie wij verzamelen, hoe we er gebruik van maken en de keuzes die je over beiden kunt maken.

Weet dat we altijd transparant zullen zijn over de data die we verzamelen en waarom. We zullen je data beschermen alsof het onze eigen data was en we zullen deze niet verkopen. Data hebben we nog nooit verkocht en we zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wat je moet weten over onze privacyverklaring

Onze privacyverklaring hebben wij in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG РGDPR) die sinds mei 2016 van toepassing was en op 25 mei 2018 effectief van kracht werd.

In deze privacyverklaring staat welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en welke keuzes je daarvoor kunt maken.

We gebruiken de informatie die je met ons deelt om je op een correcte wijze op de hoogte te houden van ons vormingsaanbod.

Als het aankomt op jouw gegevens, zijn onze principes heel eenvoudig. We zijn volkomen eerlijk over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen je gegevens alsof het ons waardevolste bezit is en we verkopen je gegevens niet. Die hebben we nooit verkocht en we zullen dat in de toekomst niet doen.

De wijzigingen die aan onze privacyverklaring aan werden gebracht zorgen voor meer duidelijkheid. Deze verklaring weerspiegelt ook de huidige en toekomstige wil om u een volledig en beter vormingsaanbod te kunnen aanreiken.

Toen we deze wijzigingen aanbrachten, hebben we de tijd genomen om onze privacyverklaring in overeenstemming te brengen met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en ervoor te zorgen dat de taal die we kozen duidelijk, gericht op de toekomst en vrij van verwarrend juridisch jargon zou zijn.

De veranderingen in deze update zijn onder te verdelen in drie hoofdgebieden. Elk gebied is ontwikkeld om de beleving van klanten te verbeteren.

 1. Wat het Vormingscentrum Guislain opslaat en bewaart
  We bewaren de strikt noodzakelijke gegevens om onze klanten aan vormingen te laten deelnemen, onze potenti√ęle klanten te kunnen bereiken en hen zo ook ons volledig vormingsaanbod te kunnen garanderen. Strikt persoonlijke gegevens zijn daar geen onderdeel van.
 2. Gegevens delen met onze partners
  Wij kiezen er voor om zo weinig mogelijk of geen gegevens te delen met partners.
  Sommige vormingen worden georganiseerd met meerdere partners. Wanneer u voor een gezamenlijke vorming inschrijft ontvangen zij ook uw gegevens.
  Bij de mailing van ons vormingsaanbod en voor de inschrijving voor een vorming (via de website), hebben wij een externe partner nodig voor de hosting. Dit is nodig om zo onze vormingen vlot te kunnen blijven verwerken en aanbieden.
 3. De relatie met de klant optimaliseren
  Tot slot verzamelen wij jouw adresgegevens om je ons vormingsaanbod te kunnen bezorgen.

We respecteren je privacy en zien het als onze plicht om de persoonlijke gegevens die je met ons wilt delen te beschermen. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar vc.vormingscentrumguislain@fracarita.net

Lees ook ‘veel gestelde vragen