Onze gewijzigde Privacyverklaring (AVG – GDPR)

Geplaatst op door

Lees onze gewijzigde Privacyverklaring

We hebben belangrijke updates toegevoegd aan onze Privacyverklaring.
De nieuwe privacyverklaring omvat wat voor informatie wij verzamelen, hoe we er gebruik van maken en de keuzes die je over beiden kunt maken.

Weet dat we altijd transparant zullen zijn over de data die we verzamelen en waarom. We zullen je data beschermen alsof het onze eigen data was en we zullen deze niet verkopen. Data hebben we nog nooit verkocht en we zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wat je moet weten over onze nieuwe privacyverklaring

Onze privacyverklaring hebben wij in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG – GDPR) die sinds mei 2016 van toepassing is.

Aan alle klanten van Vormingscentrum Guislain vzw zal worden gevraagd om deze nieuwe verklaring te accepteren. In deze nieuwe privacyverklaring staat welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en welke keuzes je daarvoor kunt maken.

We gebruiken de informatie die je met ons deelt om je op een correcte wijze op de hoogte te houden van ons vormingsaanbod.

Als het aankomt op jouw gegevens, zijn onze principes heel eenvoudig. We zijn volkomen eerlijk over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen je gegevens alsof het ons waardevolste bezit is en we verkopen je gegevens niet. Die hebben we nooit verkocht en we zullen dat in de toekomst niet doen.

De wijzigingen die aan onze privacyverklaring aan worden gebracht zorgen voor meer duidelijkheid. De nieuwe verklaring weerspiegelt ook de huidige en toekomstige wil om u een volledig en beter vormingsaanbod te kunnen aanreiken.

Toen we deze wijzigingen aanbrachten, hebben we de tijd genomen om onze privacyverklaring in overeenstemming te brengen met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en ervoor te zorgen dat de taal die we kozen duidelijk, gericht op de toekomst en vrij van verwarrend juridisch jargon zou zijn.

De veranderingen in deze update zijn onder te verdelen in drie hoofdgebieden. Elk gebied is ontwikkeld om de beleving van klanten te verbeteren.

  1. Wat het Vormingscentrum Guislain opslaat en bewaart
    We bewaren de strikt noodzakelijke gegevens om onze klanten aan vormingen te laten deelnemen, onze klanten te kunnen bereiken en zo een volledig vormingsaanbod te kunnen garanderen. Strikt persoonlijke gegevens zijn daar geen onderdeel van.
  2. Gegevens delen met onze partners
    Wij kiezen er voor om zo weinig mogelijk of geen gegevens te delen met partners.Bij de mailing van ons vormingsaanbod en de inschrijving aan een vorming, via de website, hebben wij een externe partner nodig voor de hosting. Dit is nodig om zo onze vormingen vlot te kunnen blijven verwerken en aanbieden.
  3. De klantbeleving verbeteren
    Tot slot verzamelen wij jouw adresgegevens om je ons vormingsaanbod te kunnen bezorgen.

We respecteren je privacy en zien het als onze plicht om de persoonlijke gegevens die je met ons wilt delen te beschermen. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar vc.vormingscentrumguislain@fracarita.org

Lees ook ‘veel gestelde vragen