20191212-02-Folder-Differentiaal diagnose in de ouderenzorg

Geplaatst op door

Differentiaal diagnose in de ouderenzorg: dementie, depressie, delirium

Inhoud van de vorming

Situering

Dementie, depressie en delirium zijn drie van de meest voorkomende neuropsychiatrische aandoeningen bij ouderen. Tegelijk vormt differentieel diagnose tussen deze aandoeningen vaak een uitdaging voor de clinicus omwille van de overlap van symptomen alsook het gebrek aan bruikbare biomarkers met onderscheidende waarde in de klinische praktijk.
Daarenboven kunnen de verschillende ziektebeelden ook simultaan aanwezig zijn bij eenzelfde patiënt. Zo komt depressie vaak voor bij dementie én vormen dementie en depressie risicofactoren voor delirium. Er is tevens evidentie dat delirium en depressie de kans op het onstaan van dementie verhogen en dat het doormaken van een delirium cognitieve achteruitgang bij dementie versneld.
Deze bevindingen wijzen op het belang om delirium en depressie te herkennen en te onderscheiden van dementie waarbij ingezet dient te worden op snelle behandeling en preventie.

Inhoud

Deze vorming heeft als doel het belang van differentieel diagnostiek tussen dementie, depressie en delirium aan te tonen. Naast een bredere inleiding van de drie klinische entiteiten zal ingegaan worden op volgende aspecten:

  • Overzicht van recente inzichten in de verbanden en interacties tussen de drie syndromen

  • Overzicht van recente ontwikkelingen voor mogelijke (toekomstige) biomarkers die de differentieel diagnostiek kunnen ondersteunen in de klinische praktijk

Methodiek

Gebruik van PowerPointpresentatie met voornamelijk theoretische inhoud. Interactie met deelnemers wordt gestimuleerd. Casuïstiek kan geïntegreerd worden.

Doelgroep

Medisch en paramedisch personeel (huisartsen, geriaters, neurologen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, therapeuten) binnen de ouderenzorg.

Lesgever

Dr. François-Laurent De Winter is werkzaam als psychiater binnen de dienst Ouderenpsychiatrie van het UPC KULeuven en lid van de groep ‘Neuropsychiatrie’ binnen de Onderzoeksgroep Psychiatrie van de KU Leuven. Hij is supervisor van een afdeling gericht op diagnostiek en acute opvang van cognitieve aandoeningen alsook van de dienst liaisonpsychiatrie ouderen. Daarnaast verricht hij ambulante consultaties. Zijn klinische en wetenschappelijke interesse gaat voornamelijk uit naar de etiologie en pathofysiologie van neuropsychiatrische aandoeningen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 12 december 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur per post verzonden worden, die binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net