20191212-01-Folder-Open Dialogue

Geplaatst op door

Open Dialogue: now or never?

Inhoud van de vorming

Situering

Open Dialogue is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld in Finland. Jaakko Seikkula is de bekendste vertegenwoordiger ervan. Het is een polyfonie gebaseerd op netwerking en op een theorie uit de taalfilosofie (Bakhtin). De praktijk richt(te) zich vooral op de interventie bij vroege psychose. Hun behandelprincipes waren destijds revolutionair. Tot op heden blijft dit een belangrijke behandeloptie voor vroege psychose. Meer en meer is dit ook van toepassing voor behandeling van ook langer durende psychose. Ook de verkenning van deze benadering bij andere psychopathologie is in ontwikkeling.

Inhoud

Een overzicht van de theorie en praktijk van Open Dialogue. De mogelijkheid tot implementatie in Vlaanderen wordt uitgelegd aan de hand van het verhaal dat zich momenteel ontwikkelt in de Brugse regio. Uit dit alles blijkt het belang om in de klassieke biopsychosociale pijler de existentiële dimensie een rechtmatige plaats te geven.

Methodiek

PowerPointpresentatie en interactie met de deelnemers.

Doelgroep

Geïnteresseerde professionelen en ervaringsdeskundigen die open staan voor een ruime, niet-reducerende visie op behandeling en begeleiding van de medemens in psychische nood.

Lesgever

Dr. Marc Calmeyn is psychiater en psychoanalyticus, alsook Baccalaureaat in de filosofie. Hij is werkzaam in het PZ Onzelievevrouw Brugge en heeft zijn privépraktijk ‘Lelieveld’ te Loppem.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 12 december 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net