20191211-01-Folder-Feedback geven en ontvangen

Geplaatst op door

Feedback geven en ontvangen

Inhoud van de vorming

Situering

Dit is het soort gesprekken dat we liever aan anderen overlaten. Vooral omdat we niet goed weten hoe we een dergelijk gesprek moeten aanpakken. Bedoeling is de deelnemers aan deze opleiding voldoende concrete handvatten te geven zodat zij hun watervrees overwinnen. Dit soort gesprekken tot een goed einde brengen is essentieel om een goede sfeer en samenwerking tussen collega’s en binnen een team te behouden.

Inhoud


 1. Voorbereiding:

   

 • Zonder een goede voorbereiding is dit soort gesprekken gedoemd te mislukken

 • Wat wil ik bereiken in het gesprek?

 • Hoe ga ik de boodschap brengen?

 • Welke weerstand kan ik verwachten?


 1. Tijdens het gesprek:

   

 • De verschillende fases van het gesprek

 • De boodschap neutraal brengen: feiten of observaties, geen waardeoordelen

 • De korte pijn of kaderen? Breng de boodschap in verwerkbare deelboodschappen

 • Herkennen van communicatiestijlen bij je gesprekspartner en je eigen stijl aanpassen

 • Wees alert voor je eigen lichaamstaal en deze van je gesprekspartner

 • Omgaan met (negatieve) reacties en weerstanden

 • Gesprek positief eindigen: concrete afspraken

 • Wat indien het gesprek vastloopt?


 1. Na het gesprek:

   

 • Zelfanalyse: wat deed je goed en waarmee was je minder gelukkig?

 • Afspraken bevestigen en opvolgen

 • Opvolgingsgesprekken plannen en voorbereiden.

Methodiek

Tijdens de training werken we op de competentiecirkel: Talent – Kennis – Vaardigheden – Attitudes. De aangeboren aanleg, talent is het aanwezige fundament waarop we verder bouwen. De kennisoverdracht (= wat ik weet) wordt onder meer verzorgd door een hand-out. Vaardigheden (= wat ik kan) worden aangeleerd door te oefenen op basis van concrete cases. Attitudes (= hoe ik denk) bijbrengen is misschien wel het belangrijkste.  Immers, hoe we denken over een bepaalde situatie bepaalt in grote mate ons gedrag. Toch wordt er een aanzet gegeven om stil te staan bij de eigen attitude en na te gaan hoe deze al dan niet bijgestuurd kan (of moet) worden.

Doelgroep

In de eerste plaats zullen vooral leidinggevenden of medewerkers van de personeelsdienst dit soort gesprekken voeren. Maar iedereen kan geconfronteerd worden met een situatie waarin hij of zij het slechte nieuws moet brengen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Louis Rector is arbeidssocioloog en heeft leidinggevende functies uitgeoefend bij Uitgeverij Corelio, TNT Post Group en People Start. Sinds 2004 animeert hij workshops en opleidingen waar zowel persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling als het toepassen van communicatieve vaardigheden centraal staan.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 11 december 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net