20191210-01-Folder-De kracht van non-verbale communicatie

Geplaatst op door

De kracht van non-verbale communicatie

Inhoud van de vorming

Situering

Waarom slagen sommigen er schijnbaar veel gemakkelijker in om hun doel in een gesprek te bereiken en anderen te overtuigen? Hun ‘geheim’? Heel eenvoudig, zij weten bewust (of onbewust) datgene wat ze zeggen op de juiste manier te versterken door hun stem en lichaamstaal. Bovendien kunnen zij hun gesprekspartner beter ‘lezen’ en weten ze hoe de andere zal reageren.

Tijdens deze workshop leer je wat de betekenis is van de non-verbale signalen die jij en je gesprekspartner ‘uitzenden’ en hoe hier mee om te gaan. Tenslotte leer je hoe je jouw impact kan vergroten en zelfs je eigen stemming en emoties positief kan beïnvloeden!

Inhoud

Non-verbale communicatie begrijpen

  • De elementen van non-verbale communicatie: territorium, lichaamstaal en intonatie

  • Hoe onze hersenen ons onbewust non-verbaal gedrag sturen

De non-verbale signalen van je gesprekspartner

  • Wat is de betekenis van de verschillende signalen?

  • Hoe kan je deze signalen juist interpreteren en misverstanden voorkomen?

Bewust worden van je eigen non-verbale communicatie

  • Hoe kom jij over tijdens een gesprek?

  • Hoe kan je bewust worden van je eigen lichaamstaal?

Bewust omgaan met non-verbale communicatie

  • Creëren van een positief kader: ‘rapport’ maken met je gesprekspartner

  • Lichaamstaal en positief beïnvloeden van je eigen gevoelens en stemming

Methodiek

Tijdens de training werken we op de competentiecirkel: Talent – Kennis – Vaardigheden – Attitudes. De aangeboren aanleg, talent is het aanwezige fundament waarop we verder bouwen. De kennisoverdracht (= wat ik weet) wordt onder meer verzorgd door een hand-out. Vaardigheden (= wat ik kan) worden aangeleerd door te oefenen op basis van concrete cases. Attitudes (= hoe ik denk) bijbrengen is misschien wel het belangrijkste.  Immers, hoe we denken over een bepaalde situatie bepaalt in grote mate ons gedrag. Toch wordt er een aanzet gegeven om stil te staan bij de eigen attitude en na te gaan hoe deze al dan niet bijgestuurd kan (of moet) worden.

Doelgroep

Iedereen die zijn vaardigheden op vlak van non-verbale communicatie wil verbeteren om zowel in professionele als privésituaties het contact met zijn gesprekspartner te verbeteren en zo tot overeenstemming te komen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Louis Rector is arbeidssocioloog en heeft leidinggevende functies uitgeoefend bij Uitgeverij Corelio, TNT Post Group en People Start. Sinds 2004 animeert hij workshops en opleidingen waar zowel persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling als het toepassen van communicatieve vaardigheden centraal staan.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 10 december 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net