20191205-02-Folder-Adolescenten met een middelenmisbruikstoornis

Geplaatst op door

Adolescenten met een middelenmisbruikstoornis:
een onderzoek naar kwetsbaarheden

Inhoud van de vorming

Situering

De adolescentie is een kwetsbare periode en druggebruik is een prevalent gegeven in deze levensfase.  Druggebruik en verslaving leiden tot heel wat schadelijke individuele, maar ook maatschappelijke gevolgen op zowel korte als lange termijn. Het is noodzakelijk dat onderzoek zich focust op het in kaart brengen van onderliggende mechanismen van druggebruik en verslaving, om op die manier de effecten van diagnostiek en interventie te maximaliseren. Desalniettemin zijn er tot op heden nog steeds veel hiaten in de bestaande literatuur, gezien de complexiteit van de doelgroep en problematiek.

Inhoud

Huidige vorming tracht een theoretisch overzicht te geven van de bestaande onderzoeksbevindingen betreffende kwetsbaarheidsfactoren in de ontwikkeling van een middelenmisbruikstoornis in de adolescentie. Verder worden deze theoretische bevindingen vertaald in belangrijke implicaties voor de praktijk. Er wordt gefocust op hoe deze belangrijke kwetsbaarheden in kaart kunnen worden gebracht tijdens het diagnostisch proces en hoe interventies daarop worden afgestemd.

Methodiek

Theorie zal worden voorgesteld met behulp van PowerPoint. Casussen worden gebruikt voor het inoefenen van de theorie.

Doelgroep

Zorgverleners die in contact komen met of geïnteresseerd zijn in middelenmisbruikstoornis en de adolescentie als risicoperiode. Enige voorkennis omtrent diagnostiek en evidence-based werken (literatuur) is aanbevolen.

Lesgevers

Brenda Volkaert is als klinisch psycholoog en onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep klinische ontwikkelingspsychologie van de UGent. Ze doet onderzoek naar de rol van emotieregulatie in het behouden en/of verbeteren van het emotioneel welzijn van kinderen en adolescenten. Daarnaast is ze werkzaam als klinisch psycholoog bij het Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind en Adolescent’ te Gent.

Eva Van Malderen is als klinisch psycholoog en onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep klinische ontwikkelingspsychologie van de UGent. Ze doet onderzoek naar de rol van zelfregulatie en emotieregulatie in de context van eetproblemen bij kinderen en adolescenten. Daarnaast is ze werkzaam als klinisch psycholoog bij het Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind en Adolescent’ te Gent.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 5 december 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net