20191205-01-Folder-Bioritme en nachtwerk

Geplaatst op door

Bioritme en nachtwerk, op zoek naar een gezond ritme

i.s.m.

Inhoud van de vorming

Situering

Er zijn in een mensenleven veel ritmes die ons beïnvloeden: het wisselen van de seizoenen, de verschillende levensfasen, de hersengolfpatronen, de spijsverteringscyclus, de menstruatiecyclus en het dag- en nachtritme.

Deze ritmes hebben een effect op verschillende aspecten van ons lichaam:

  • ons gemoed

  • onze hormonale schommelingen

  • onze eetlust en spijsvertering

  • stress

  • relaties

  • gewicht

Inhoud

Het is ideaal als je met deze ritmes kan meebewegen. Zo zou je in de winter meer moeten slapen en minder werken. ’s Nachts kan je best slapen en overdag actief bezig zijn. Dit is niet altijd mogelijk. In sommige sectoren moet er ook ‘s nachts gewerkt worden. Dit heeft vaak een belastend effect.

Tijdens deze training bekijken we de mogelijke negatieve effecten van nachtarbeid van naderbij. We verkennen manieren om deze effecten zo goed mogelijk te voorkomen en aan te pakken.

Methodiek

Dit is een praktische training waarin we de slaapcyclus gaan nabootsen. Aan de deelnemers wordt gevraagd om een deken, een kussen en een matje mee te brengen en gemakkelijk zittende kledij aan te trekken.

Doelgroep

Voor alle medewerkers die regelmatig ’s nachts werken. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Baud Vandenbemden is vormingswerker voor Zorg-Saam vzw.

www.zorgsaam.be
zorgsaam@zorgsaam.be

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 5 december 2019, van 09.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net