20191203-01-Folder-Persoonlijkheidsstoornissen

Geplaatst op door

Persoonlijkheidsstoornissen

Inhoud van de vorming

Situering

Hoewel de prevalentiecijfers wel eens wisselen, zijn persoonlijkheidsstoornissen een niet te onderschatten complex probleem voor een groot aantal mensen. Niet alleen in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook bij andere vormen van hulp- of dienstverlening en in onze samenleving komt men regelmatig in contact met deze problematiek. Verschillende auteurs en psychiaters signaleren ons bovendien dat onze huidige maatschappij een negatieve invloed kan hebben op de vorming van onze persoonlijkheid. Maar waar ligt nu de grens tussen een eigen persoonlijkheid hebben en aan een stoornis lijden? In de eerste plaats zijn het dan ook deze ‘moeilijke mensen’ die de (vaak negatieve) gevolgen ondervinden van hun eigen manier van denken, interageren en omgang met emoties. De aanwezigheid van een persoonlijkheids-problematiek beïnvloedt ook sterk de begeleiding van deze mensen of de behandeling van andere bijkomende aandoeningen. Hoe kan men deze problematiek begrijpen en er adequaat mee omgaan? Het begint bij een goede diagnosestelling, met begrip voor de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid. Al te vaak heerst er nog veel onduidelijkheid rond deze diagnostiek, wordt er te vlug met etiketten gegooid of kleuren vooroordelen de aanpak van mensen met een persoonlijkheidsproblematiek. Denk maar aan het frequente gebruik van de term ‘borderline’ en de samenhangende stigma’s hierrond. Het concept van de persoonlijkheidspathologie is actueel ook in beweging, met de komst van de DSM-5 en de vernieuwde visie op persoonlijkheden.

Inhoud

Tijdens deze vorming wordt een algemene inleiding voorzien op de persoonlijkheidsproblematiek, met duiding rond de diagnostiek en de etiologie. Er worden ook enkele algemene richtlijnen meegegeven hoe deze problematiek kan besproken en aangepakt worden. Meer gerichte en intensieve interventies zijn afhankelijk van een theoretisch of psychotherapeutisch model, of specifiek voor een bepaalde doelgroep en om deze reden wordt hierop minder diep ingegaan. Doel van de cursus is om op een concrete manier de wereld van de persoonlijkheidsstoornissen te verduidelijken.

Methodiek

Aan de hand van een presentatie wordt er ingegaan op de persoonlijkheids-problematiek en hoe deze tot stand komt. Ook de indeling volgens verschillende modellen komt aan bod, met meer aandacht aan de opdeling volgens de DSM. Voorbeelden en casussen worden hierbij aangewend om deze indeling te illustreren, alsook de begeleiding en het inzicht in deze problematiek. Voeling met de praktijk primeert boven een theoretische beschrijving. In die zin kan er, afhankelijk van de groepssamenstelling, aandacht gegeven worden aan een algemene beschouwing, dan wel ingezoomd op enkele concrete casussen.

Doelgroep

Aangezien het een algemene inleiding is, maar gericht op de praktijk, is de vorming gericht op een breed publiek. Zo zijn bijvoorbeeld medewerkers uit voorzieningen van de geestelijke gezondheidszorg met een meer algemene populatie, die occasioneel in contact komen met de verschillende types van persoonlijkheidsstoornissen welkom, alsook personen die op een indirecte manier hiermee in contact komen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Wim Nevelsteen is als klinisch psycholoog tewerkgesteld in UPC Sint-Kamillus te Bierbeek en werkt er op een residentiële psychiatrische afdeling voor opname en korte behandeling. Daarnaast maakt hij deel uit van een centrale dienst psychodiagnostiek die onderzoeken uitvoert voor de doelgroep algemene psychiatrie binnen het ziekenhuis.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 3 december 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net