20191128-02-Folder-De existentiële dimensie in de psychiatrie

Geplaatst op door

De existentiële dimensie in de psychiatrie en de zorg ervoor

Inhoud van de vorming

Situering

De in de psychiatrie gehanteerde denkmodellen en benaderingswijzen omvatten veelal, met wisselende klemtonen, de biologische, psychologische en sociale dimensie. Maar in de psychiatrie gaat het toch om de hele mens. Wat met de zorg voor het existentiële, deze  toch zeer bijzondere en specifieke dimensie van de mens?

Inhoud

In deze vorming wordt de existentiële dimensie geëxploreerd en beschreven. Wat wordt ermee bedoeld? Wat maakt ze zo typisch menselijk en zo bijzonder? Wat is de zin van het bestaan? Heeft psychiatrie iets te zeggen over de zin van het bestaan? Ondervragen wij het leven of ondervraagt het leven ons? Wat als ‘het voor mij niet meer hoeft’? De schreeuw van Munch in ons werk. Hoe verhoudt de existentiële dimensie zich tot de andere dimensies van de mens? Zijn we eigenlijk bezig met vragen naar de betekenis van ons leven? Hoe zit dat voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening? Wie dient zorg te dragen voor het existentiële? Op welke wijze kunnen we zorg dragen voor het existentiële?

Kunnen we onrecht doen aan patiënten door schrale zorg voor het existentiële? Vragen genoeg om bij stil te staan in ons zoeken naar een authentiek persoonsgerichte psychiatrie.

Methodiek

De bedoeling is om op een interactieve wijze het thema te exploreren, met aandacht voor de klinische praktijk.

Doelgroep

Medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dr. Marc Eneman is psychiater binnen de groep Broeders van Liefde.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 28 november 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net