20191128-01-Folder-CreArtiest: zinvol werken met ouderen

Geplaatst op door

CreArtiest: Zinvol creatief werken met ouderen

Inhoud van de vorming

Situering

Ouderen zijn mensen met een pak levenswijsheid en ervaring. Zo moeten we hen ook blijven benaderen. Omdat ze onvermijdelijk motorisch en mentaal achteruit gaan is dit een valkuil. Het is dan ook belangrijk dat ouderen zich nuttig blijven voelen, dat we ze kunnen verwonderen en vooral bewonderen.
Met ouderen creatief aan de slag gaan, kan een uitdaging zijn. Door hun beperkingen bestaat het gevaar dat hun creaties kinderachtig overkomen. Dit wil de lesgeefster actief tegenaan. Samen iets kunstzinnigs creëren kan zowel aangenaam zijn alsook therapeutisch werken. Het kan hen stimuleren, hun gevoel van eigenwaarde opkrikken, hun sociaal leven verrijken en nog veel meer. Ouderen mogen zich niet voelen als kleuters wanneer ze iets maken. Ze hebben het recht op een professionele begeleiding en zinvolle dagbesteding.

Inhoud

Vanuit haar opleiding is de lesgeefster een zoektocht begonnen naar welke handelingen en technieken haalbaar zijn voor ouderen. Dit met altijd een waardevol proces en een mooi eindresultaat voor ogen. Door het voorstellen van een aantal geslaagde projecten wil ze handvaten aanreiken om dit waar te maken. We gaan ook aan de slag met een aantal technieken die in dit plaatje passen en effectief ook werken, zelfs bij de allerzwaksten.

Methodiek

Aan de hand van een interactieve presentatie gaan we door het volgende programma:

  • Theorie

  • Praktijk

  • Projectwerk: kleur / wollige winter warmte / verrassend vilt

  • De kunstkijker

  • Anders decoreren

  • Creatieve verstrooiing

  • Technieken

  • Creatief bewegen

Doelgroep

Ergotherapeuten, animatoren en vrijwilligers in welzijns- en zorgcentra. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Lotte Behets is bachelor technologische en plastische opvoeding. Zij heeft 11 jaar ervaring als animatrice in woon-zorgcentrum St-Jozef te Antwerpen. Ze gaf reeds meerdere opleidingen, waaronder Vitalitijd (tijd om vitaal te zijn) en CreArtiest.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 28 november 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net