20191126-02-Folder-Emoties in de hulpverlening

Geplaatst op door

Emoties in de hulpverlening

Inhoud van de vorming

Situering

Deze inspiratie-tweedaagse richt zich op elke hulpverlener die in de uitoefening van zijn/haar job geconfronteerd wordt met emoties bij zichzelf en bij de mensen met wie hij/zij werkt. Het experiëntieel referentiekader en de inzichten vanuit de Emotion Focused Therapy bieden een interessant model om deze emoties beter te begrijpen en van daaruit ook beter te hanteren.

Aan de hand van het emotieschema van Greenberg staan we stil bij verschillende manieren waarop mensen met hun emoties omgaan. Sommigen worden snel overspoeld door emoties, terwijl anderen er maar moeilijk contact mee krijgen. We bekijken onze eigen ‘voorkeurstijl’ in het benaderen van emoties, en staan stil bij hoe we van daaruit ondersteunend en stimulerend aanwezig kunnen zijn bij de emoties van onze cliënten. Door inzicht te krijgen in de verschillende soorten emoties kunnen we onszelf en ook cliënten ondersteunen in het exploreren van wezenlijke, helpende emoties die onderliggende behoeften duidelijk maken.

 

Inhoud

Naast het aanreiken van een theoretisch kader vanuit de Emotion Focused Therapy (emotieschema van Greenberg, verschillende soorten emoties, emoties exploreren, verdiepen en reguleren,…) wordt in deze tweedaagse ook ruimte voorzien om aan de slag te gaan met eigen ervaringen. Zowel oefeningen alsook reflectie met betrekking tot eigen casussen zijn werkvormen die in deze vorming gehanteerd zullen worden. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een eigen casus ter bespreking kan inbrengen, en op die manier gericht kan oefenen in, en reflecteren over, een aantal noodzakelijke vaardigheden in het omgaan met emoties.

Methodiek

De combinatie van het aangereikte theoretisch kader en de oefeningen waarin ‘het ervaren’ wordt gestimuleerd,  zorgt ervoor dat de deelnemers worden aangemoedigd en uitgedaagd om stil te staan bij hun manier van omgaan met emoties in hun werkcontext. Hierdoor kunnen ze ontdekken waarin hun krachten en valkuilen liggen, waardoor besef kan ontstaan van verdere ontwikkelkansen.

Doelgroep

Alle hulpverleners die in de uitvoering van hun job geconfronteerd worden met emoties, en geïnteresseerd zijn om hierover meer te ‘leren’. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Leen Bruyninckx is maatschappelijk werkster, Gestalttherapeute, Emotion-Focused Therapeute en erkend supervisor. Daarnaast is ze lector en praktijklector in Sociale School Heverlee, UCLL, alsook lesgever en supervisor in postgraduaat Experiëntieel Clientgerichte Psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin. Ze is hiervoor verbonden aan Focus on Emotion en KULeuven. Ze heeft tevens een eigen praktijk in Lier.

 

Locatie en data

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 26 november en dinsdag 10 december 2019, telkens van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijden en infomap inbegrepen)

Standaard: 300 euro per persoon
VVKP-leden: 260 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net