20191125-01-Folder-Burn-out: preventie en begeleiding

Geplaatst op door

Burn-out: preventie en begeleiding

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering

Bijna 10 procent van de Belgische beroepsbevolking heeft last van burn-out klachten. Dit percentage blijft in stijgende lijn gaan. 37 procent van afwezigheden op het werk heeft te maken met stress. Een burn-out heeft voor een deel te maken met de persoonlijkheid van de werknemers. Vaak gaat het om harde werkers, perfectionisten en zeer loyale mensen met verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast kan ook de context een burn-out in de hand werken.

Het aanwakkeren van bevlogenheid en vroegtijdige opsporing en/of behandeling van burn-out is belangrijk om mentale, emotionele en fysieke gezondheid te stimuleren.

Inhoud

 • Opsporing van burn-outsymptomen

 • Fasen van burn-out en herstel

 • Bewustwording en transformatie van persoonlijke denkstijlen die burn-out in de hand werken

 • Stresshantering

 • Herkennen en ombuigen van organisatiefactoren die burn-out stimuleren

 • De energiebalans herstellen

 • Bevlogenheid stimuleren

 • Preventie en begeleiding van burn-out

 • Re-integratie na burn-out

Methodiek

 • Cursustekst

 • Werkvormen verduidelijken en ervaren

 • Vragenlijsten

 • Casussen uit de praktijk

 • Theorie en praktijk wisselen mekaar vlot af

Doelgroep

Voor begeleiders, therapeuten, coaches, counselors, psychologen, preventieadviseurs, verantwoordelijken en coördinatoren uit het onderwijs en de welzijnssector die nu of in de toekomst rond preventie en begeleiding van burn-out wensen te werken. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Nadia Belsack heeft een zelfstandige praktijk als psycholoog en is werkzaam binnen de Arteveldehogeschool. Ze volgde aanvullende opleidingen zoals  burn-outcoach, loopbaancoach, ACT-therapie, master NLP, kernkwaliteiten, transpersoonlijke therapie, aandachtstherapie en creatieve therapie.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 25 november 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net