20191122-02-Folder-Omgaan met mensen en ook met mensen met NAH

Geplaatst op door

Omgaan met mensen en ook met mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Inhoud van de vorming

Situering

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben bijna altijd cognitieve stoornissen die in de neuropsychologie worden beschreven. Wat de weerslag van deze veranderingen op de emoties echter zijn, is veel minder duidelijk. Nochtans toont wetenschappelijk onderzoek dat precies deze emotionele weerslag een belangrijke leidraad is bij zowel de behandeling als bij de verdere ondersteuning. En dat deze bovendien de kwaliteit van leven 3 tot 5 jaar na het oplopen van een hersenletsel voor een belangrijker deel bepaalt dan de cognitieve symptomen. Ze zijn ook vaak een verklaring voor het optreden van gedragsveranderingen en moeilijkheden.

Inhoud

Eerst wordt het neuropsychologisch circuit, verantwoordelijk voor cognitieve en emotionele informatieverwerking toegelicht. Vanuit deze theorie wordt vervolgens aangetoond hoe de rationele en de emotionele informatieverwerking op elkaar dienen afgestemd te zijn om executieve vaardigheden als probleemoplossend vermogen, abstract denken, oordeelsvermogen, plannen en organiseren mogelijk te maken. Tenslotte wordt de weerslag bij een hersenletsel op dit evenwicht toegelicht met adviezen voor behandeling en omgang.

Methodiek

Theoretische uitleg aan de hand van een PowerPointpresentatie, aangevuld met multipele voorbeelden en casusbesprekingen. Ruimte voor inbreng van eigen voorbeelden.

Doelgroep

Voor professionelen die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De vorming is toegankelijk voor alle geïnteresseerde medewerkers, bv. opvoeders, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen, …

Lesgever

Dr. Dirk Liessens is werkzaam als psychiater in zowel UPC Sint-Kamillus te Bierbeek als in het UZ Gasthuisberg te Leuven.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 22 november 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net