20191122-01-Folder-Omgaan met eetstoornissen

Geplaatst op door

Omgaan met eetstoornissen

Inhoud van de vorming

Situering

Eetstoornissen komen binnen de geestelijke gezondheidszorg vrij vaak voor, met een levensloopprevalentie van 3% in België. Eetstoornissen zijn psychische stoornissen die worden gekenmerkt door verstoord eetgedrag en/of inadequaat compensatiegedrag (bijvoorbeeld braken en laxeren) en een verstoorde lichaamsperceptie. De meest voorkomende eetstoornissen zijn Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, en de Eetbuistoornis. Eetstoornissen zijn de psychiatrische aandoening met het hoogste sterftecijfer (5-10%). De kans op herstel is groter wanneer de eetstoornis snel en goed behandeld wordt. Binnen deze vorming willen we hulpverleners informeren over eetstoornissen en de behandeling ervan.

Inhoud

Cognitieve gedragstherapie wordt beschouwd als de ‘treatment of choice’ voor de behandeling van eetstoornissen. Binnen deze workshop verdiepen we ons in de behandeling van eetstoornissen, gebaseerd op het cognitief gedragsmatig behandelprotocol van Christopher Fairburn en gecombineerd met inzichten uit de zelf-determinatietheorie.

De workshop bestaat uit diverse delen:

  • Wat zijn eetstoornissen en wat is de functie

  • Etiologie en diagnostiek

  • Hoe kunnen we de motivatie verhogen?

  • Verschillende fases van de CBT-E behandeling

  • Terugvalpreventie

Methodiek

De vorming is interactief en er wordt gewerkt met een goed uitgewerkte PowerPoint zodat de deelnemers na afloop van de vorming makkelijk kunnen terugvallen op het aangereikte materiaal. Binnen de vorming gebruiken we illustratief en ondersteunend videomateriaal en ervaringsgerichte oefeningen en rollenspel. Deelnemers worden uitgenodigd om eigen casuïstiek in te brengen.

Doelgroep

Medewerkers uit de sector zorg die in contact komen met cliënten met een eetstoornis en die meer willen weten over de behandeling hiervan (hulpverleners, klinisch psychologen, therapeuten, diëtisten). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Liesbet Boone is klinisch psycholoog en doctor in de psychologie (Universiteit Gent). Ze heeft zich zowel therapeutisch als weten-schappelijk gebeten in thema’s als perfectionisme, motivatie, en eetstoornissen. Ze geeft lezingen, workshops, en opleidingen en begeleidt (jong)volwassenen met perfectionisme en eetstoornissen. Ze is freelance medewerker van het Kenniscentrum Eetexpert en Better Minds at Work. Wat haar drijft en intrigeert, is de vraag hoe je het beste uit mensen kan halen, hoe je mensen kan motiveren en engageren, en omgekeerd wat maakt dat men vast komt te zitten.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 22 november 2019, van 09.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net