20191121-02-Folder-De ‘Tree of life’ en ‘Wortelen in nieuwe aarde’

Geplaatst op door

 

De ‘Tree of life’ en ‘Wortelen in nieuwe aarde’: inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren op de vlucht

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering en inhoud

De methodiek ‘Tree of life’ vindt zijn oorsprong in het narratieve gedachtengoed en gebruikt de boom als creatieve metafoor voor het leven. Via het tekenen van ‘de boom van mijn leven’ worden kinderen en jongeren uitgenodigd om te verhalen over vroeger en nu, over de toekomst en over het leven daar, hier en onderweg. Deze methodiek beoogt om de focus te verleggen van trauma naar verbinding en veerkracht.

De methodiek ‘Wortelen in nieuwe aarde’ bestaat uit 30 prachtige kaarten over het verhaal van een boom die vlucht en wortelt in nieuwe aarde, plus weetjes over het bomenrijk en citaten van kinderen. De methodiek kan ingezet worden bij een divers doelpubliek, door leerkrachten en begeleiders, binnen individuele en groepscontext. De methodiek ‘wortelen in nieuwe aarde’ met 30 prachtige vertelkaarten werd ontwikkeld binnen het project  ‘Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen’. Deelnemers kunnen zich de methodiek ter plekke aanschaffen.

Na de bijscholing kunnen de deelnemers zelf van start met het inzetten van beide methodieken in de eigen werksetting, zowel individueel als in groepsverband.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden. 

Lesgever

Claire Wiewauters is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en doceert aan de opleiding Gezinswetenschappen van de Hogeschool Odisee. Zij is medeauteur van het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken.’ (Garant, 2019) Haar expertise en onderzoek situeren zich in de situatie van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties: het inzetten op veerkracht en vergroten van actorschap.

 

Praktische inlichtingen

Annuleringsvoorwaarden

Indien de vorming wordt geannuleerd na ontvangst van uw betaling, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net