20191121-02-Folder-De ‘Tree of life’ en ‘Wortelen in nieuwe aarde’

Geplaatst op door

 

De ‘Tree of life’ en ‘Wortelen in nieuwe aarde’: inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren op de vlucht

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering en inhoud

De methodiek ‘Tree of life’ vindt zijn oorsprong in het narratieve gedachtengoed en gebruikt de boom als creatieve metafoor voor het leven. Via het tekenen van ‘de boom van mijn leven’ worden kinderen en jongeren uitgenodigd om te verhalen over vroeger en nu, over de toekomst en over het leven daar, hier en onderweg. Deze methodiek beoogt om de focus te verleggen van trauma naar verbinding en veerkracht.

De methodiek ‘Wortelen in nieuwe aarde’ bestaat uit 30 prachtige kaarten over het verhaal van een boom die vlucht en wortelt in nieuwe aarde, plus weetjes over het bomenrijk en citaten van kinderen. De methodiek kan ingezet worden bij een divers doelpubliek, door leerkrachten en begeleiders, binnen individuele en groepscontext. De methodiek ‘wortelen in nieuwe aarde’ met 30 prachtige vertelkaarten werd ontwikkeld binnen het project  ‘Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen’. Deelnemers kunnen zich de methodiek ter plekke aanschaffen.

Na de bijscholing kunnen de deelnemers zelf van start met het inzetten van beide methodieken in de eigen werksetting, zowel individueel als in groepsverband.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Claire Wiewauters is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en doceert aan de opleiding Gezinswetenschappen van de Hogeschool Odisee. Zij is medeauteur van het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken.’ (Garant, 2019) Haar expertise en onderzoek situeren zich in de situatie van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties: het inzetten op veerkracht en vergroten van actorschap.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 21 november 2019, van 9.30u. tot 16.30u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijvingen gebeuren via de website: agenda.vormingscentrumguislain.be

Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de vorming via fax of e-mail. Gelieve ook het correcte facturatieadres in te vullen (indien van toepassing).

Na ontvangst van uw inschrijving bezorgen wij u nog een definitieve schriftelijke bevestiging van uw deelname (per mail).

Deelnameprijs (inclusief syllabus, broodjesmaaltijd en koffiepauze)

Standaard: 70 euro per persoon
Studenten: 40 euro per persoon (School, studierichting en studentennummer te vermelden bij inschrijving)

Betalingswijze

Enkel via overschrijving.
Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelnamebedrag te storten op volgend rekeningnummer:
• BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB)
• van Vormingscentrum Guislain vzw
• met als gestructureerde mededeling +++070/3705/53927+++.
Factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.net

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien de vorming alsnog wordt geannuleerd na ontvangst van uw betaling, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net