20191121-01-Folder-Hij begint weer

Geplaatst op door

Hij begint weer! Gedrags- en emotionele stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking

Inhoud van de vorming

Situering

Gedrags- en psychiatrische stoornissen komen significant meer voor bij personen met een verstandelijke beperking. Het is voor begeleiders binnen het VAPH of de GGZ dikwijls een moeilijke zoektocht in het omgaan met deze problemen. Automutilatie, agressie, ‘fugue gedrag’, … symptomen die dikwijls moeilijk te hanteren zijn en vragen naar meer kader.

Inhoud

Hulpverleners kunnen kennismaken met de meest voorkomende gedrags- en psychiatrische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking. Dit bij de doelgroep volwassenen. We zullen dieper ingaan op het ontstaan en handvatten tot handelen meegeven.

We besteden aandacht aan een aantal theoretische kaders die kunnen helpen in het omgaan met personen met gedragsproblemen: theorie van Heykoop, Dõsen en Nieuwe Autoriteit.

Methodiek

Er wordt een algemeen kader geschetst en aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt interactie gestimuleerd. Er is ruimte om eigen casussen in te brengen.

Doelgroep

De vorming richt zich naar medewerkers binnen het VAPH en de geestelijke gezondheidszorg die in hun werk te maken krijgen met psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen. De vorming richt zich in hoofdzaak naar basiswerkers. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Goedele Hoefnagels is orthoagoog en werkt als zorginhoudelijk coördinator van De Knoop in PC Multiversum – campus Amedeus te Mortsel. Zij is tevens medewerkster van het outreachteam dubbeldiagnose.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 21 november 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden:130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.net