20191119-02-Folder-Oorzaken en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen

Geplaatst op door

Oorzaken en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren

Inhoud van de vorming

Situering

Van alle kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen hebben angst- en stemmingsstoornissen de hoogste prevalentie, hoger dan de veel besproken ontwikkelingsstoornissen. Nochtans worden angst- en stemmingsstoornissen nog onderschat,  (te) weinig of laattijdig onderkend en behandeld, met ingrijpende negatieve gevolgen op schools/beroepsmatig, sociaal, emotioneel en relationeel vlak, zowel in de kinder- en adolescentieleeftijd als in de volwassenheid.

In de voorbije decennia is op internationaal niveau de kennis over angst- en stemmingsstoornissen sterk gegroeid en zijn verschillende behandelmogelijkheden onderzocht op hun doeltreffendheid. Mooie psychotherapeutische modellen zijn ontwikkeld.

Gespecialiseerde en vooral multidisciplinaire centra zijn het best geplaatst om deze multimodale aanpak aan te bieden. Echter, in Vlaanderen bestaan dergelijke expertisecentra te weinig.

Inhoud

In deze vorming worden de multipele risico- en uitlokkende factoren van angst-, dwang- en depressieve stoornissen besproken en geïllustreerd met voorbeelden. De behandeling van deze internaliserende stoornissen vraagt een brede benadering die ingrijpt op één of meerdere van deze risicofactoren en zowel verandering bij de kinderen als hun ouders beoogt. Coördinatie van het behandelplan, algemene ondersteuning van het kind en zijn ouders, verschillende psychotherapievormen en het gebruik van medicatie worden in deze vorming concreet toegelicht.

Methodiek

Theoretische uiteenzetting gevolgd door een praktische benadering. Interactie met de deelnemers wordt aangegaan.

Doelgroep

Klinisch psychologen (specialisatie kinderen), kinder- en jeugdpsychiaters en andere geïnteresseerde professionelen.

Lesgever

Dr. Hilde Sijmons is kinder- en jeugdpsychiater, revalidatiearts, systeemtherapeut en holistische denker. Zij leidt een specifieke raadpleging voor angst- en stemmingsstoornissen op de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, campus Gasthuisberg.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 19 november 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net