20191118-01-Folder-Hulpverleningsplicht versus geheimhoudingsplicht

Geplaatst op door

Hulpverleningsplicht versus geheimhoudingsplicht: de moeilijke verhouding tussen schuldig verzuim en beroepsgeheim

Inhoud van de vorming

Situering

Zoals elke burger is een zorgverlener verplicht om hulp te bieden aan een persoon in groot gevaar. Wie kennis heeft van het feit dat iemand in een toestand van groot gevaar verkeert, is verplicht om hulp te bieden. Doet hij dit niet, dan kan hij strafrechtelijk worden veroordeeld wegens schuldig verzuim.
De hulpverleningsplicht staat echter op gespannen voet met het beroepsgeheim van de zorgverlener: wanneer kan of moet een zorgverlener spreken? Welke informatie kan worden meegedeeld? En met wie kan je informatie delen?
Onvoldoende kennis van de rechtsfiguren ‘beroepsgeheim’ en ‘schuldig verzuim’ zorgt voor heel wat ongerustheid bij zorgverleners en werkt vaak verlammend. Door opleiding en vorming kan deze onzekerheid of schijnzekerheid worden weggenomen.

Inhoud

Tijdens deze vorming wordt het juridisch kader van het beroepsgeheim en het schuldig verzuim toegelicht, en worden de grenzen aangegeven waarbinnen een zorgverlener kan of moet handelen. Daarbij worden in de eerste plaats de begrippen ‘beroepsgeheim’ en ‘schuldig verzuim’ uitgeklaard en wordt aangegeven aan welke spelregels beide rechtsfiguren zijn onderworpen.
Het recht biedt echter vaak een handelingsruimte waarbinnen je kan handelen. Tijdens deze vorming wordt aangetoond welke handelingsruimte het recht toelaat, hoe je kan omgaan met deze ruimte en waarop je moet letten bij de concrete beoordeling van een casus.

Methodiek

Tijdens deze vorming wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie. Er is ruimte voor interactie en deelnemers kunnen concrete voorbeelden en casussen aanreiken waarmee zij in de praktijk worden geconfronteerd.

Doelgroep

Medewerkers uit zorginstellingen en andere geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Anne-Sophie Versweyvelt is advocaat. Ze is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven. Zij verricht onderzoek naar diverse thema’s binnen het jeugd- en welzijnsrecht en is auteur van diverse bijdragen, waaronder het boek ‘Beroepsgeheim en hulpverlening’. Zij heeft een bijzondere interesse voor het thema beroepsgeheim, waarover zij regelmatig lezingen en opleidingen geeft.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 18 november 2019, van 10.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 10 u. (OPGELET, DE UREN VAN DEZE VORMING WIJKEN AF VAN DE STANDAARDUREN.)

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net