20191115-01-Folder-Omgaan met perfectionisme en faalangst bij leerlingen

Geplaatst op door

Omgaan met perfectionisme en faalangst bij leerlingen

Inhoud van de vorming

Situering

Herken je dit bij sommige leerlingen? Je leerling is een echte doorzetter, wil liefst alles tot in de puntjes in orde hebben, is zelden tevreden met het resultaat, kan zeer kritisch zijn voor zichzelf of anderen, of heeft last van faalangst en uitstelgedrag. Dit zijn elementen die we vaak zien bij kinderen of jongeren die perfectionistisch zijn. Perfectionisme is een tweesnijdend zwaard: het kan zorgen voor goede prestaties, maar het kan het functioneren en het welzijn ook ondermijnen.
Leerkrachten worden vaak geconfronteerd met faalangstige of perfectionistische leerlingen en stellen zich de vraag hoe ze hiermee best kunnen omgaan. Binnen deze vorming geven we een duidelijk kader rond perfectionisme en geven we enkele handvatten hoe je als leerkracht kan communiceren met perfectionistische of faalangstige kinderen.

Inhoud

Binnen deze vorming willen we je als (zorg)leerkracht enkele inzichten en handvatten meegeven:

  • Hoe perfectionisme herkennen bij leerlingen?

  • Hoe hangt dit samen met faalangst?

  • Waar komt perfectionisme vandaan?

  • Hoe kan jij als (zorg)leerkracht omgaan met perfectionisme en faalangst of hoe kan je best communiceren zodat je geen (bijkomende) prestatiedruk legt op jongeren?

Methodiek

Binnen deze vorming gebruiken we een mix van diverse werkvormen:

  • Gestructureerde en onderbouwende PowerPoint

  • Dialoog en interactie met de deelnemers en persoonlijke reflectie

  • Intervisie: bespreking van concrete casussen van de deelnemers

  • Illustratief en ondersteunend videomateriaal

Doelgroep

Medewerkers uit het onderwijs: leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs, zorg-leerkrachten, medewerkers van het CLB. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Liesbet Boone is klinisch psycholoog en doctor in de psychologie (Universiteit Gent). Ze heeft zich zowel therapeutisch als weten-schappelijk gebeten in thema’s als perfectionisme, motivatie, en eetstoornissen. Ze geeft lezingen, workshops, en opleidingen en begeleidt (jong)volwassenen met perfectionisme en eetstoornissen. Ze is freelance medewerker van het Kenniscentrum Eetexpert en Better Minds at Work. Wat haar drijft en intrigeert, is de vraag hoe je het beste uit mensen kan halen, hoe je mensen kan motiveren en engageren, en omgekeerd wat maakt dat men vast komt te zitten.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 15 november 2019, van 09 u. tot 16 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 8.30 u.  (OPGELET, DE UREN VAN DEZE VORMING WIJKEN AF VAN DE STANDAARDUREN.)

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net