20191114-01-Folder-Depressie op oudere leeftijd

Geplaatst op door

Depressie op oudere leeftijd: klinische praktijk

Inhoud van de vorming

Situering

Depressie is een frequente en vaak invaliderende aandoening op oudere leeftijd. Studies tonen aan dat depressie dan vaker miskend wordt en vaker onbehandeld blijft. Niettemin kan, bij goede aanpak, het resultaat bijzonder gunstig zijn.

Inhoud

In deze bijdrage wordt gefocust op enkele diagnostische en therapeutische aspecten van depressie op oudere leeftijd. Wat zijn valkuilen? Wat zijn therapeutische ingangspoorten?

Methodiek

Lezing met voorstelling van enkele casussen.

Doelgroep

Geïnteresseerden werkzaam in de ouderenzorg.

Lesgever

Dr. Lieve Lemey is ouderenpsychiater in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Ze is werkzaam op de afdeling ouderenpsychiatrie, geheugenkliniek en liaison binnen het algemeen ziekenhuis. Ze is tevens mede-auteur van ‘Een kleine gids voor dementie’, uitgegeven bij Vanden Broele, Brugge. 2018.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 14 november 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net