20191113-01-Folder-Autisme, is dat niet…?

Geplaatst op door

Autisme, is dat niet…? Wat je moet weten over wat autisme wel en niet inhoudt

Inhoud van de vorming

Situering

Heel wat leerkrachten, begeleiders en andere hulpverleners komen in hun werkpraktijk cliënten met autisme (of vermoeden van) tegen. Omdat deze ontwikkelingsstoornis toch een specifieke aanpak vereist, is het handig om minstens wat basiskennis te hebben van wat autisme wel of niet inhoudt. Iedereen heeft immers wel wat ideeën hierover, maar vaak hebben we een ‘gepopulariseerde’ vorm voor ogen terwijl het autismespectrum breed is en veel variatie kent. Toch is het handig om te weten wat nu echt kenmerkend is en wat de basisprincipes zijn van ondersteuning aan cliënten met autismespectrumstoornissen.

 

Inhoud

In deze vorming gaan we in op wat autismespectrumstoornissen zijn, wat de belangrijkste kenmerken zijn, wat we weten over oorzaken (en over de mythes daaromtrent), hoe autisme doorwerkt in cognitieve, taal-, zintuiglijke, emotionele en spelontwikkeling en welke de belangrijkste handvatten zijn in de hulpverlening aan of begeleiding/ondersteuning van mensen met autisme. We staan stil bij (differentiaal)diagnostiek en comorbiditeit.

Methodiek

Aan de hand van een overzichtelijke presentatie, aangevuld met praktijkvoorbeelden en videofragmenten, trachten we inzicht te krijgen in de hierboven beschreven aspecten. Er zijn korte oefeningen ingelast om de aangereikte kennis en inzichten toe te passen en te integreren.

Doelgroep

Voor alle medewerkers uit zorg, onderwijs en welzijn die in hun werkpraktijk geconfronteerd worden of kunnen geconfronteerd worden met cliënten met (een vermoeden van) autisme en die over basiskennis van de stoornis willen beschikken. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Sven Volckerijck werkt als orthopedagoog in OC Sint-Jozef te Gent bij de doelgroep kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen. Vanuit zijn ervaring in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het buitengewoon onderwijs is hij vertrouwd met het begeleiden van kinderen die naast leerproblemen, een mentale handicap, een motorisch (meervoudige) handicap of problematische opvoedingssituaties, bijkomende sociaal-emotionele problemen (zoals meer in het bijzonder hechtingsstoornissen) vertoonden. Hij is klinisch – en ontwikkelingspsycholoog van opleiding.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 13 november 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net