20191107-02-Folder-Verslavingsproblematiek bij migranten

Geplaatst op door

Verslavingsproblematiek bij migranten

Inhoud van de vorming

Situering en inhoud

Migratie als een soort permanent tijdelijk verblijf maakt mensen kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische klachten, inclusief verslavingsproblemen, en bemoeilijkt zelfs het behandeltraject hiervan.

Hier spelen naast de bekende taal- en culturele problemen (zoals ziektebeleving en hulpzoekgedrag) ook de beroemde 3 A’s (Afstand, Achterstand en Achterstelling) een belangrijke rol. Op basis van de harde cijfers is het te constateren dat het niet alleen maar probleem van minderheden (migrantengebonden) betreft, maar ook van meerderheden (autochtonen (functionarissen) en aan autochtone gebonden instellingen, zoals de verslavingszorg). Zodoende krijgt het verslavingsprobleem andere functies en betekenissen bij migranten dan bij autochtonen. De oorzaken, gevolgen, diagnostiek alsook de oplossingen hiervan hebben allen te maken met het acculturatieproces van migranten en het interculturalisatieproces van de algemene samenleving en de maatschappelijke instellingen waaronder de verslavingszorg. In deze workshop worden al deze aspecten op een interactieve manier nader toegelicht en worden praktische tips en tools aangereikt.

Methodiek

PowerPointpresentatie, casuïstiek, interactie.

Doelgroep

Medewerkers uit de sectoren zorg en welzijn. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dr. Murat Can is psychotherapeut en directeur zorg EsensGgz.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 7 november 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net