20191107-01-Folder-Polyfarmacie: een reëel gevaar in de psychiatrie

Geplaatst op door

Polyfarmacie: een reëel gevaar in de psychiatrie

Inhoud van de vorming

Situering

Psychofarmaca worden gebruikt bij diverse neuropsychiatrische aandoeningen maar zijn niet altijd zonder gevaar. Een goede operationalisatie vereist een degelijke operationele kennis van farmacodynamische elementen (met name antwoord op de vraag ‘Wat doet het medicament met/in het lichaam?’) maar ook van cruciale farmacokinetische elementen (antwoord op de vraag ‘Wat doet het lichaam met het medicament?’: d.w.z. inname, plasmaspiegels, metabolisatie, etc.) vooral met betrekking tot andere medicatie die een patiënt werd voorgeschreven. Zeer snel krijgt men immers situaties van polyfarmacie waarbij de complexiteit van de interacties minder gaat bijdragen aan de efficiëntie van de behandeling dan wel aan de risico’s van potentieel ernstige neveneffecten.

Inhoud

De cursist krijgt een kapstok aangeboden die hem/haar wegwijs maakt in de grote richtlijnen van farmacodynamiek en farmacokinetiek van de gehanteerde psychofarmaca opdat men inzicht zou krijgen in welke effecten en neveneffecten te verwachten kunnen zijn. Hoewel de basisprincipes te bevatten zijn en zeer behulpzaam kunnen zijn, wordt ook aangegeven waar de complexiteit van de materie schuilt teneinde oversimplificatie te vermijden. De bedoeling is dat de cursist na afloop op een praktische wijze inzicht krijgt in de basismechanismen van psychofarmaca teneinde in een team met de arts de kwaliteit van de behandeling en de patiëntveiligheid mee te helpen bewaken.

Methodiek

Uitgebreide PowerPointpresentatie aangaande de basismechanismen van farmacokinetiek en farmacodynamiek. Casuïstiek waar illustratief. Vragen mogen interactief en dynamisch gesteld worden.

Doelgroep

Iedereen die vanuit zijn functie of ambulant of residentieel met patiënten in contact komt en door deze ook bevraagd kan worden (bv. verpleegkundigen, therapeuten, …). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dr. Georges Otte is neuropsychiater, ex-hoofdgeneesheer PC Dr. Guislain te Gent en voormalig hoofd van het het EEG- en neurofysiologisch lab. Hij heeft een brede ervaring in het ontwerpen en gebruiken van diverse neurowetenschappelijk gerelateerde digitale technieken zoals BCI, VR en qEEG signaalanalyse.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 7 november 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net