20191024-01-Folder-Preventie van suïcidaliteit op oudere leeftijd

Geplaatst op door

Preventie van suïcidaliteit op oudere leeftijd

Inhoud van de vorming

Situering en inhoud

Aangezien veranderingen en verlieservaringen inherent zijn aan het ouder worden, is ouder worden een van de grotere uitdagingen van het leven. Vele ouderen slagen er in om op een constructieve en positieve manier hiermee om te gaan. Ze voelen zich relatief goed en staan tevreden in het leven. Voor sommige ouderen lukt het echter maar moeizaam, of niet, om zich aan te passen aan deze veranderde levensomstandigheden, waarbij de kwaliteit van leven vermindert. Bij sommige ouderen ontstaat dan een doodswens en/of suïcidaliteit.

In deze presentatie wordt stilgestaan bij doodswens en suïcidaliteit bij ouderen, dit in al zijn complexiteit. Prevalentie en risicofactoren worden toegelicht. Tevens wordt dieper ingegaan op het suïcidaal proces, specifiek voor ouderen. De maatschappelijke context van het ouder worden krijgt hierin een belangrijke plaats.

Methodiek

PowerPointpresentatie (m.i.v. theoretische concepten, casussen, …). Interactie is zeker mogelijk.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden.

Lesgever

Anke Bonnewyn werkt als psycholoog/ psychotherapeut op het Crisisinterventie-centrum Ouderen UPC KULeuven, campus Gasthuisberg.
Ze studeerde psychologie aan de KU Leuven en heeft een postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie. In 2016 behaalde ze een doctoraat in de Medische Wetenschappen. Haar promotiescriptie handelde over het ontstaan van suïcidaliteit op oudere leeftijd.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 24 oktober 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net