20191022-02-Folder-Euthanasie in de psychiatrie

Geplaatst op door

Euthanasie in de psychiatrie: empathie voorbij elk taboe?

Inhoud van de vorming

Situering en inhoud

Empathie speelt een belangrijke rol in de psychiatrische zorg en de psychotherapie. Maar hoe empathisch kan of moet de therapeut of arts zijn met een doodswens van een psychiatrische patiënt? In België en Nederland, waar euthanasie wettelijk ook kan in de psychiatrie, wordt wel eens beweerd dat weerstand jegens een euthanasieverzoek getuigt van een gebrek aan empathie. Maar is dit wel noodzakelijk zo? In deze lezing wordt de rol van empathie bij euthanasieverzoeken nader onderzocht: vanuit het onderscheid tussen affectieve en cognitieve empathie wordt de gedachte verdedigd dat ook de weigering om mee te gaan in een euthanasieverzoek kan gebaseerd zijn op empathie en juist blijk geeft van een authentiek verstaan van het eigenlijke doel en de betekenis van de psychotherapie.

Methodiek

Conceptuele analyse, gestuurd door case studies.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerde medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg.

Lesgever

Willem Lemmens is hoogleraar Ethiek aan de Universiteit Antwerpen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 22 oktober 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net