20191022-01-Folder-Basismodule krachtgerichte gesprekken

Geplaatst op door

Basismodule krachtgerichte gesprekken

Inhoud van de vorming

Situering

‘Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd op de oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen. Het geeft handvatten om een sterke focus te ontwikkelen op krachten (kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden, enthousiasme, interesses, …). Een hedendaagse, herstelgerichte zorg vraagt dat hulpverleners oog (leren) hebben voor krachten bij cliënten, ook wanneer er sprake is van uitgesproken moeilijkheden en/of beperkingen. Hoe doe je dat concreet? Wat pik je op? Wat laat je links liggen? Welke vragen stel je? Hoe bevestig je de ander? … Je hebt concrete gespreksleidraden en -vaardigheden nodig.

Inhoud

  • Je ontwikkelt je vaardigheden om cliënten op verhaal te laten komen over de impact van moeilijkheden op hun leven terwijl ze tegelijkertijd beschermd worden tegen een te sterk wakker worden van ervaringen van machteloosheid en tegen negatieve conclusies over zichzelf; je leert je cliënten op een rijke manier (terug) voeling te helpen krijgen met belangrijke doelen, intenties, waarden, dromen, hoop, ethische voorkeuren, levensovertuigingen, engagement, … zodat ook een ervaring van richting, van motivatie en van ‘iemand-zijn’ mogelijk wordt.

  • Je ontwikkelt ook een grotere gevoeligheid voor (sporen van) ‘sprankelende ervaringen’: d.w.z. voor ervaringen, initiatieven, acties, intenties, perspectieven, ontvankelijkheid, … die gelinkt kunnen worden met vaardigheden, knowhow, inzicht en mooie identiteitsaspecten van de persoon. Je leert die op te pikken en er vragen over te stellen die bijdragen tot een (groter) aanvoelen bij de cliënt van de waarde ervan: het belang ervan, de relevantie voor het heden en de toekomst, maar soms ook de verrassend rijke en dierbare (sociaal-relationele) geschiedenis ervan.

  • Je leert uitzonderingen op problemen op te merken en die zo te exploreren dat belangrijke vaardigheden en inzichten scherp in het vizier komen. Daardoor worden ze ook gemakkelijker inzetbaar en kunnen de cliënt (en anderen) er verder op bouwen.

  • Je leert een aantal manieren om dingen uit de gesprekken en observaties terug te geven aan cliënten (en ook anderen en collega’s) zodat alternatieve, fijne identiteitsconclusies ondersteund worden. Zo wordt het meer en meer mogelijk voor cliënten om stappen te zetten die passen bij deze identiteits-conclusies.

Doelgroep

De basismodule staat open voor elke hulpverlener die mensen in de cliëntpositie begeleidt en krachtgerichte gespreksvaardigheden (verder) wil ontwikkelen (psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, opvoeder, psycholoog, psychiater, …). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdagen 22 oktober, 5 november, 19 november en 3 december 2019, telkens van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Lesgever

Johan Van de Putte is psycholoog en gepassioneerd psycho-therapeut. Hij heeft opleiding gevolgd in verschillende psycho-therapeutische benaderingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, hypnotherapie, systeemtherapie, mindfulness, EMDR, narratieve therapie). Op dit moment legt hij zich toe op de Integrale Rehabilitatiebenadering (SRH). Hij heeft een loopbaan van meer dan 20 jaar in de psychiatrie achter de rug, waar hij gewerkt heeft met mensen die met allerlei moeilijkheden worstelden (verslaving, psychotische verschijnselen, trauma, angst, depressie, borderline problemen, …). De voorbije 10 jaar is hij steeds meer opleiding gaan geven in psycho-therapeutische benaderingen: cognitieve en gedragstherapie (aan KU Leuven en UGent) en vooral oplossingsgerichte en narratieve therapie. In dit laatste model heeft hij het International Post Graduate Diploma in Narrative Approaches to Therapy and Community Work´ behaald aan het Dulwich Centre in Adelaide (Australië).

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 500 euro per persoon
VVKP-leden: 460 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.net