20191021-01-Folder-Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Geplaatst op door

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering

Kernkwadranten zijn ruim inzetbaar bij actuele begeleidingsthema’s zoals zelfbeeld-problematieken, burn-out en depressie. Ze vormen een handig coachinginstrument bij personen die doorschieten in kwaliteiten zoals hulpvaardigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbewustzijn. Tijdens het opstellen van behandelplannen zijn kernkwadranten een hulpmiddel om persoonlijke doelstellingen te formuleren.

Dubbelkwadranten leiden tot inzicht en meer begrip bij relaties die moeilijk lopen. Ze kunnen onder meer ingezet worden bij verstoorde interacties, relatiebegeleiding en teamcoaching.

Inhoud

Het Kernkwadrant (Daniel Ofman) biedt een boeiende methodiek om in contact te komen met jouw unieke kwaliteiten en daarbij aansluitende uitdagingen. Door je bewust te worden van je kernkwaliteiten, deze in de verf te zetten en op jouw tempo op weg te gaan met je persoonlijke groeidoelen blijf je moeiteloos uit je valkuilen. We belichten het onderscheid tussen kwaliteiten en talenten en verwerven voor beide een bevragingsmethodiek.  Je leert inzien in waarom je je soms zo ergert aan trekken van anderen en hoe je hiermee kan omgaan. We verkennen de dubbelkwadranten en hun harmoniserende werking bij verstoorde interacties en moeilijke samenwerkingsrelaties.

Methodiek

  • Theorie en praktijk wisselen mekaar vlot af

  • Het zelf ervaren van de kracht van een kernkwadrant en dubbelkwadrant

  • Handige invulschema’s van kernkwadranten en dubbelkwadranten leren hanteren

  • Creatieve werkvormen en bevragingsmethodieken

  • Casussen uit de praktijk

  • Cursustekst

Doelgroep

Begeleiders en medewerkers uit de zorgsector en hulpverlening, teambegeleiders, (zorg)leerkrachten, coaches, loopbaanbegeleiders, counselors, psychologen en pedagogen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Nadia Belsack heeft een zelfstandige praktijk als psycholoog en is werkzaam binnen de Arteveldehogeschool. Ze volgde aanvullende opleidingen zoals  burn-outcoach, loopbaancoach, ACT-therapie, master NLP, kernkwaliteiten, transpersoonlijke therapie, aandachtstherapie en creatieve therapie.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 21 oktober 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net