20191018-01-Folder-Slechtnieuwsgesprek

Geplaatst op door

Slechtnieuwsgesprek: wat als de waarheid slecht nieuws is. Aandachtspunten voor, tijdens en na.

Inhoud van de vorming

Situering

Een slechtnieuwsgesprek is zeer ingrijpend voor zowel de ontvanger van het slecht nieuws als voor zijn omgeving. Een goede opvang en begeleiding door het voltallige team is wezenlijk opdat deze mensen ondanks alles, hun leven toch weer zin zouden kunnen geven.

De vaststelling dat dit alles niet zo eenvoudig en pasklaar is, maakt dat een vorming rond dit thema zorgverstrekkers kan ondersteunen binnen deze taak.

 

Inhoud

  • Het verschil tussen een waarheidsmededeling en slecht nieuws

  • Valkuilen bij slecht nieuws

  • Hoe slecht nieuws brengen

  • Taken van de verschillende partners

  • Factoren die reactie op slecht nieuws beïnvloeden

  • Hoe zorg dragen na het brengen van slecht nieuws, zowel voor diegene die slecht nieuws kreeg als voor de zorgverlener

Methodiek

Theoretische kaders met veel praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met verwerking en eigen ervaringen op verschillende manieren: inleven, groepswerk, creatieve werkvormen.

Doelgroep

Voor professionelen die werken met zieken, ouderen, … Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Hilde Vanneste is verpleegkundige A1 met kaderopleiding en beroepstitel oncologie. Ze volgde via BAO een coachopleiding aan de Interactie-Academie rond methodische werkbegeleiding in leidinggevend perspectief. Ze werkt al geruime tijd in een ziekenhuis, eerst als hoofdverpleegkundige en nu als onco-coach.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 18 oktober 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net