20191017-01-Folder-Virtuele Realiteit in de psychiatrie

Geplaatst op door

Virtuele Realiteit in de psychiatrie

Inhoud van de vorming

Situering

Virtuele Realiteit is een van de snelst groeiende domeinen in digitale multimedia en communicatie. De laatste jaren is de evolutie ervan gekenmerkt door toenemende kwaliteit en toch sterk dalende prijzen waardoor de technologie stilaan in het bereik komt van iedereen. Hoewel veel toepassingen initieel het licht zagen in militaire, ruimtevaart-, industriële, design-, architectuur- en productieomgevingen, zien we thans vooral een brede bijna exponentiële ontplooiing in de wereld van entertainment (games), sociale communicatie en welzijn.

Wij illustreren aan de hand van talrijke voorbeelden hoe ook binnen de psychiatrie VR(virtual reality)-en AR(augmented reality)-applicaties met goed resultaat en veel voordelen kunnen ingezet worden in diverse therapeutische situaties.

Inhoud

De vorming bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. We starten met een kort overzicht van de historiek van VR en bespreken vervolgens diverse mogelijkheden en bestaande toepassingen ervan in zeer uiteenlopende vakgebieden van de algemene geneeskunde (bv. pijntherapie) maar gaan vooral dieper in op het specifieke nut ervan in diverse takken van de psychiatrie zoals sociale psychiatrie, herstelzorg, vaardigheidstrainingen, emotie, evocatie en diverse therapeutische toepassingen zoals bij fobie, depressie, psychose, relaxatie, stresscontrole, resilience etc.

Daarna volgt een kort overzicht van de bestaande types en technieken en kunnen de aanwezigen aansluitend praktische ervaring met het medium opdoen.

Methodiek

Naast illustraties over bestaande en toekomstige applicaties in de psychiatrie wordt er plaats gemaakt voor een open discussie en brainstormingsessie waarbij de aanwezigen hun idee over mogelijke toepassingen of gewenste ontwikkelingen kunnen suggereren. VR is een nieuw en ongetwijfeld boeiend medium met zeer veel mogelijkheden maar er is nood aan zinvolle content die enkel kan aangereikt worden door mensen met ervaring het GGZ-werkveld.

Tijdens het tweede deel van deze sessie zullen – dankzij de technische en persoonlijke ondersteuning door VRSana – een aantal VR headset systemen in circulatie zijn zodat alle aanwezigen die dit wensen uit eerste hand kennis kunnen maken met de realiteit van … virtuele realiteit.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden, medewerkers uit de sector zorg, welzijn, … Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dr. Georges Otte is neuropsychiater, ex-hoofdgeneesheer PC Dr. Guislain te Gent en voormalig hoofd van het het EEG- en neurofysiologisch lab. Hij heeft een brede ervaring in het ontwerpen en gebruiken van diverse neurowetenschappelijk gerelateerde digitale technieken zoals BCI, VR en qEEG signaalanalyse.

Praktijk: Mr Abel Costeur, CEO VRSana, grafisch design en creatief ontwerper van VR-werelden.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 17 oktober 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net