20191016-01-Folder-Tussen trauma en toekomst

Geplaatst op door

Tussen trauma en toekomst:
psychiatrische zorg aan asielzoekers

Inhoud van de vorming

Situering

Asielzoekers en vluchtelingen zijn een kwetsbare groep wat hun algemene gezondheid betreft. Daarbij zijn psychische klachten meer regel dan uitzondering. Talrijke pre-, peri- en post-migratiefactoren spelen hier een rol, zoals de afbouw van gezondheidszorg in het herkomstland, foltering en geweld, ernstig psychisch trauma, detentie, lengte van de procedures, taal- en cultuurbarrières of gebrek aan kennis over het gastland. In sommige gevallen leidt dit tot psychiatrische problematiek.

Fedasil, het federaal agentschap dat instaat voor de medische begeleiding van asielzoekers, zet in op verschillende fronten: van therapeutische kunstinitiatieven over arbeidsintegratie tot hoog gespecialiseerde psychiatrische zorg.

Twee bijzondere projecten in Vlaanderen zijn hierbij ongezien: het project POZAH  in Sint-Alexius Grimbergen en het project ResCareRefugees van de KULeuven.  Beide projecten bieden (semi-)residentiële psychiatrische zorg en een gedegen opvolgtraject aan respectievelijk volwassen en minderjarige asielzoekers met een psychiatrische problematiek.

Inhoud

De vorming heeft tot doel om inzicht te krijgen in de psychiatrische problematiek van asielzoekers. Ze  biedt handvaten voor aanpak in de praktijk van een (psychiatrisch) ziekenhuis, een school of een lokaal opvang initiatief.

Op basis van literatuur, en vanuit de praktijk van de projecten en het Fedasil netwerk worden volgende begrippen toegelicht: het complex trauma, posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) en existentieel emotioneel stress syndroom (EES-syndroom), intensief begeleidende opvang, transculturele zorg, trauma sensitieve zorg, interculturele competenties en vaardigheden, collaboratief zorgnetwerk.

Methodiek

De vorming bestaat uit 2 luiken. In een eerste theoretisch luik wordt een algemeen kader aangereikt om te kijken naar de problematiek van asielzoekers met psychische en psychiatrische problemen. In een tweede praktisch luik wordt de deelnemer uitgenodigd om dit kader toe te passen aan de hand van filmfragmenten en getuigenissen van asielzoekers en hulpverleners.

Doelgroep

Medewerkers uit de (psychiatrische) zorgsector, het onderwijs en de lokale opvanginitiatieven.

Lesgever

Dr. Annemarie Hoogewys is huisarts en medisch coördinator regio noord bij Fedasil. Zij verzekert de samenwerking van de verschillende medische actoren in het opvangnetwerk. Vanuit de organisatie, monitoring en doorverwijzing van asielzoekers naar psychiatrische hulpverlening brengt zij een persoonlijk beeld van actuele inzichten en praktijkervaringen.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 16 oktober 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net