20191015-02-Folder-Begeleidend werken met dieren

Geplaatst op door

Begeleidend werken met dieren:
een verrassende hulpverleningscontext

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering

Voor wie richting en vorming zoekt in begeleidend werken met assistentie van dieren binnen psychosociale hulpverlening, lijkt de zoektocht vaak meer verwarring dan opheldering te bieden. Deze vorming geeft inzicht in de professionele voorwaarden, zowel voor cliënten, begeleiders als voor de dieren om deze methodiek correct en efficiënt in te zetten. Dit alles met het oog op het behalen van de vooropgestelde hulpverleningsdoelstellingen.

Inhoud

  • Algemene inleiding: wat is begeleidend werken met dieren?

  • Componenten van een ander type hulpverleningscontext

  • De dieren: gebruiksmiddel of volwaardige partner in het proces?

  • De begeleider: vereiste kennis, vaardigheden en attitude

  • Doelstellingen en resultaten

  • Proeven van een sessie ‘animal assisted therapy’

Methodiek

  • 5 inhoudelijke PowerPointpresentaties met mogelijkheid tot vraagstelling achteraf

  • Beeldmateriaal (filmpje)

  • Casussen

  • 1 workshopgedeelte

Doelgroep

Medewerkers uit de zorg, welzijn, … Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Katrien Kintaert studeerde orthopedagogie en Animal Assisted Therapy. Ze heeft reeds meer dan 18 jaar ervaring in het inzetten van dieren bij jongeren ‘van de laatste kans’. Sedert meer dan 10 jaar is zij docente en opleidingsverantwoordelijke voor de tweejarige opleiding ‘Begeleidend werken met assistentie van dieren’ in VSPW/Balans. Ze is tevens auteur van het boek ‘Begeleidend werken met assistentie van dieren. Een inleiding’.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 15 oktober 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net