20191015-01-Folder-Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind

Geplaatst op door

 

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind.
Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over de zorg van hun kind, over het zorgtraject van hun kind maar ook hoe ze hierbij ook zorg kunnen hebben voor zichzelf en voor de andere familieleden.
Hoe kunnen hulpverleners de ouders betrekken als bondgenoten in het helingsproces van het kind zonder de vertrouwensband tussen hulpverlener en kind te ondermijnen?
Wat zijn eigenlijk de noden en verwachtingen van ouders die te maken krijgen met een suïcidaal kind?
Hoe kunnen hulpverleners actiever omgaan met de vragen en verwachtingen van ouders?

Inhoud

De workshop hanteert als leidraad de online tool ‘Help! Mijn kind denkt aan Zelfmoord’, die we ontwikkelden voor ouders, en die ingebed zit in de website van Zelfmoord1813.be.

Aspecten die aan bod komen:

  • bewustwording van de impact op ouders;

  • noden van ouders;

  • hoe ouders betrekken in de zorg van het suïcidaal kind.

Deze tool is gebaseerd op kwalitatief onderzoek dat ons een beter zicht geeft op de waargenomen rollen, uitdagingen, processen en noden van ouders van een suïcidaal kind binnen de context van het gezin. Daarvoor gingen we in gesprek met ouders zelf. Ook hierover krijg je informatie.

Methodiek

Bespreking van noden en ervaringen van ouders aan de hand van getuigenissen van ouders, discussie over hoe ouders te betrekken in het zorgtraject van het kind; voorstelling van de onderzoeksresultaten aan de hand van een PowerPointpresentatie en uitgebreide introductie tot de online tool, met veel aandacht voor cases en ruimte voor vragen

Doelgroep

Voor medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg en de opvoedingsondersteuning. Deze vorming richt zich eerder op gevorderden, dus enige voorkennis is gewenst. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Dr. Alexandre Reynders is doctor in de biomedische wetenschappen en master in de sociologie. Zijn doctoraat onderzocht suïcide in Vlaanderen en Nederland. In de opleiding Gezinswetenschappen is hij docent Sociologie in het jongvolwassenentraject. Voor het kenniscentrum werkt hij mee aan verschillende projecten en deed hij het onderzoek ‘Opvoedingsondersteuning aan ouders met suïcidale jongeren‘, in het kader waarvan hij deze tool ontwikkelde.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 15 oktober 2019, van 9.30u. tot 12.30u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijvingen gebeuren via de website: agenda.vormingscentrumguislain.be
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de vorming via fax of e-mail. Gelieve ook het correcte facturatieadres in te vullen.
Na ontvangst van uw inschrijving bezorgen wij u nog een definitieve schriftelijke bevestiging van uw deelname (per mail).

Deelnameprijs (inclusief syllabus en koffiepauze)

Standaard: 45 euro per persoon
Studenten: 20 euro per persoon (School, studierichting en studentennummer te vermelden bij inschrijving)

Betalingswijze

Enkel via overschrijving.
Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelnamebedrag te storten op volgend rekeningnummer:
• BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB)
• van Vormingscentrum Guislain vzw
• met als gestructureerde mededeling +++070/3705/53826+++.
Factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.net

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien de vorming alsnog wordt geannuleerd na ontvangst van uw betaling, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net