20191014-01-Folder-De weg naar seksueel grensoverschrijdend gedrag

Geplaatst op door

De weg naar seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hebben mensen met een psychische en/of psychiatrische problematiek of mensen met een licht mentale beperking naast een verhoogd risico op slachtofferschap, ook verhoogd risico op daderschap?

Inhoud van de vorming

Situering

Lange tijd, als er over seksueel grensoverschrijdend gedrag werd gesproken, werd dit enkel geassocieerd met verkrachting en pedofilie. De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag een veel groter probleem is in onze maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn de onthullingen van seksueel misbruik binnen de Kerk, de getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, op scholen en op het werk. Het taboe is eindelijk doorbroken, we moeten begrijpen waarom mensen seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen om op die manier nieuwe slachtoffers te voorkomen.

Inhoud

In deze vorming zal in eerste instantie seksueel grensoverschrijdend gedrag in het algemeen worden uitgelegd (voorkomen, soorten seksueel grensoverschrijdend gedrag, oorzaken) doch ook de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag komt aan bod. Er zal ook specifieke aandacht worden gegeven aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij psychisch kwetsbare mensen (mensen met psychologische en/of psychiatrische problemen en mensen met mentale beperkingen). Psychisch kwetsbare mensen hebben een verhoogd risico om slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag doch er zijn ook factoren waardoor ze risico hebben om pleger te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Methodiek

Na een theoretische gedeelte is het de bedoeling dat de deelnemers problemen uit de praktijk voorleggen. Deelnemers kunnen op voorhand enkele casussen doorsturen zodat de lesgever deze kan voorbereiden.

Doelgroep

Deze vorming richt zich naar allen die meer wensen te weten over de achtergrond van seksueel grensoverschrijdend gedrag, alsook naar hulpverleners die reeds werken met psychisch kwetsbare personen.

Lesgever

Dr. Nils Verbeeck is psychiater/ psychotherapeut. Hij is werkzaam bij het Forensisch Instituut DEviante Seksualiteit (FIDES) in PC Sint-Amandus te Beernem. Daarnaast is hij werkzaam als forensisch psychiater- expert in alle gevangenissen van West Vlaanderen. Hij is tevens staflid van de universitaire opleiding ‘integratieve psychotherapie’ aan de Universiteit Antwerpen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 14 oktober 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net