20191011-01-Folder-Geboeid door zorg

Geplaatst op door

Geboeid door zorg. Naar minder vrijheidsbeperkende maatregelen binnen onze zorg.

Inhoud van de vorming

Situering

“Vastbinden doe je al met moeite met huisdieren, laat staan met mensen.” “Gehandicapte jongen al drie jaar vastgebonden aan muur – spoeddebat in de Nederlandse tweede kamer
(de Volkskrant – 18-01-11)”  “Is afzonderen nog therapie of het eindpunt van een behandeling?”

Bovenstaande quotes en gebeurtenissen maken duidelijk dat vrijheidsbeperkende maatregelen een grote impact hebben op alle mensen die met zorg te maken hebben. In de eerste plaats de patiënt/cliënt zelf en de begeleiders maar ook beleidsmakers.

In onze zorg voor zowel kinderen en jongeren als voor volwassenen met bijkomend moeilijk gedrag (gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen,…), hanteren we heel wat gradaties van vrijheidsbeperkende maatregelen. Maar kunnen we ook zonder? Of is het inherent aan de problematiek, de setting, de doelgroep, …?

Inhoud

De vorming staat stil bij de verschillende vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen die gebruikt worden binnen onze zorg. Hoe ontstaat een klimaat waarin vrijheidsbeperking een oplossing biedt aan moeilijk, uitdagend gedrag? Maar vooral wat zijn de alternatieven … Verwacht geen ‘kant-en-klare-recepten’ maar een samen zoeken en exploreren van onze huidige zorg. Aan de hand van een concreet verbeterproces willen we de deelnemers handvatten aanreiken om in de eigen organisatie het item ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ in de kijker  te plaatsen.

Methodiek

Er wordt een algemeen kader geschetst en aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt interactie gestimuleerd.

Doelgroep

De vorming richt zich naar medewerkers uit het VAPH, IJH of de geestelijke gezondheidszorg die in hun werk te maken krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen. De vorming staat open voor alle medewerkers (‘van basis tot beleid’). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Willem De Muer is werkzaam in Multiversum (fusieziekenhuis Sint-Amedeus Mortsel en Br. Alexianen Boechout). Hij  startte er in 2000 als orthopedagoog op zorgeenheid ‘De Knoop’ (een observatie- en behandeleenheid voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen). Sinds anderhalf jaar werkt hij als zorgmanager en is in die zin verantwoordelijk voor twee clusters: De Knoop (zie boven) en Marquee (adolescentiepsychiatrie voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar).

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net