20191010-02-Folder-Introductielezing en verdiepende workshop: Van racisme-stress tot racisme-trauma.

Geplaatst op door

Van racisme-stress tot racisme-trauma:
een gids voor hulpverleners

Inhoud van de vorming

Situering

Migratie brengt hulpverleners bij diverse thema’s. Eén van die thema’s is de mogelijke impact van racisme-stress op mensen met een migratie-achtergrond. Veel mensen komen in de hulpverlening terecht met kwetsuren als gevolg van racisme-ervaringen. Desalniettemin weten vele mensen niet waar ze terecht kunnen om weerbaarder te worden. Doch kunnen hulpverleners in diverse settingen de nodige zorg bieden. In deze vorming staan we stil bij het hoe en het waarmee.

 

Inhoud

  • Psychische impact van racisme op mensen

  • Soorten racisme-stress

  • Hoe weerbaarder worden tegen racisme-stress?

  • Hoe kunnen hulpverleners de impact ervan herkennen en ondersteunend zijn?

Methodiek

Deelnemers hebben de mogelijkheid om of enkel de voormiddag een brede introductielezing bij te wonen, of zij kunnen opteren om zowel de introductielezing in de voormiddag alsook een verdiepende interactieve workshop tijdens de namiddag te volgen.

Doelgroep

Hulpverleners uit verschillende sectoren die te maken krijgen met mensen met een migratie-achtergrond en die cultuursensitiviteit willen ontwikkelen voor deze thematiek, alsook andere geïnteresseerden.

Lesgever

Birsen Taspinar is klinisch psychologe en systeemtherapeute. Zij is daarnaast ook antropologe. Zij is tevens traumatherapeute en is sinds 2010 bezig met de psychologische impact van racisme op mensen. Daarnaast ontwikkelde zij een tool om hiermee om te gaan. Zij geeft thans groeps- en individuele sessies rond dit thema, om empowering teweeg te brengen en weerbaarheid te verhogen.

Locatie en datum

Zowel de introductielezing als de workshop vinden plaats op donderdag 10 oktober 2019 in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Geïnteresseerden kunnen opteren om:
1. enkel deel te nemen aan de introductielezing, van 9.30 u. tot 12.30 u.
2. zowel de introductielezing als de verdiepende workshop te volgen, dit van 9.30 u. tot 16.30 u., inclusief maaltijd

Het onthaal begint om 9u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website.
1. ENKEL INTRODUCTIELEZING VOORMIDDAG: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/
2. ZOWEL INTRODUCTIELEZING ALS WORKSHOP:https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs – 2 opties

ENKEL INTRODUCTIELEZING VOORMIDDAG

 Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)

INTRODUCTIELEZING + WORKSHOP NAMIDDAG

 Standaard: 150 euro per persoon (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net