20191010-01-Folder-Psychotherapie bij daders

Geplaatst op door

Psychotherapie bij daders aan de hand van
een schematherapeutisch kader

Inhoud van de vorming

Situering

Het voorkomen van terugval bij plegers van criminele feiten is een maatschappelijk belangrijk thema. Uit onderzoek blijkt immers dat elk slachtoffer dat voorkomen kan worden, zorgt voor een kostenbesparing die ruimschoots opweegt tegen de kosten van behandeling. Dit nog los van het menselijk lijden dat voorkomen kan worden en het feit dat veel daders ooit zelf slachtoffer waren.

Het is echter niet makkelijk gebleken om in de forensische sector tot effectieve behandelmodellen en methodes te komen. Het werken met deze doelgroep stelt behandelaars voor enkele specifieke uitdagingen: hoe help ik iemand veranderen die niet wil veranderen? Hoe verzoen ik twee tegengestelde rollen die je als therapeut hebt, nl. behandelen (cliënten helpen groeien) vs. veiligheid (cliënten beperken om maatschappelijke risico’s te voorkomen).

De bewerking van Bernstein en collega’s van de Schematherapie van Young, is een succesvol gebleken manier om persoonlijkheidsproblematiek te verminderen, behandelduur te verkorten en terugval te voorkomen.

Inhoud

Aan de hand van een centrale casus worden enkele basisconcepten van Schematherapie bij daders uitgelegd. Daarna wordt deze casus gespeeld in rollenspellen om enkele technieken te demonstreren en te oefenen. De rollenspellen zijn zo opgebouwd dat ze samen het verloop van 1 therapiesessie omvatten en het centrale thema is ‘omgaan met (verschillende vormen van) boosheid’. Van deelnemers wordt dus verwacht dat ze bereid zijn rollenspelen te doen zowel als hulpverlener als cliënt.

Daarna wordt nog ingegaan op motivationele aspecten, het bovenvermelde dubbele  rollenprobleem en krijgen deelnemers de kans om vragen te stellen over eigen moeilijke casussen.

De vorming is zo opgesteld dat ze ook los van het schematherapeutisch perspectief nuttig kan zijn en handvaten kan bieden om met moeilijke situaties om te gaan.

Methodiek

Deelnemers zullen leren wat schemamodi zijn, welke soorten er zijn en hoe deze een rol kunnen spelen in het totstandkomen van delicten. Dit wordt gedaan aan de hand van een centrale casus om de thema’s tot leven te kunnen brengen.

In het praktisch gedeelte worden rollenspellen gedaan rond het omgaan met opgekropte woede (boze beschermer), grenzen stellen aan destructieve woede (pest- en aanvalmodus), uiting geven aan doorleefde, invoelbare woede (boos kindmodus) en omgaan met het verdriet dat vaak achter de boosheid zit (gekwetste kindmodus). Dit wordt aangevuld met hoe het geleerde cognitief te bestendigen wanneer er terug rust is.

Verder wordt er gebruik gemaakt van beeldmateriaal en groepsinteractie.

Doelgroep

Hulpverleners in de forensische sector of andere hulpverleners die met deze doelgroepen of problematieken in aanraking komen (CGG’s, privépraktijken, CAW’s, …).

Lesgever

Wouter Stassen is een hulpverlener met 10 jaar forensische ervaring. In 2008 begon hij als patiëntbegeleider in UPC Sint-Kamillus te Bierbeek. Sinds 2010 werkt hij op de forensische behandelafdeling van OPC Rekem, waar hij zich gaandeweg heeft gespecialiseerd in de behandeling van daders met persoonlijkheidsstoornissen. Hij is opgeleid tot schematherapeut door Hannie Van Genderen en David Bernstein. Daarbij is hij bestuurslid van de vereniging Schematherapie Vlaanderen vzw om deze in Nederland al erg populaire behandelmethode ook in België uit te bouwen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 10 oktober 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net