20191008-02-Folder-Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie

Geplaatst op door

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie

Inhoud van de vorming

Situering

Dementie is een zware belasting voor wie er mee te maken krijgt. Het langzaam verliezen van een persoon die je erg dierbaar is geweest, is zonder meer pijnlijk. Verschillende drempels en moeilijke beslissingen dringen zich op, zoals het overnemen van taken en verantwoordelijkheden, limiteren van vrijheid en zelfstandigheid. Zeer moeilijk wordt het wanneer de betrokkene hiermee niet akkoord gaat, in het verzet gaat of in depressieve stemming geraakt. Gedragsveranderingen zijn altijd een uiting van verstoorde evenwichten, in de omgang of in de hersenen. Je kan ze proberen op te vangen door de omgeving aan te passen, maar soms zijn ze een onherroepelijk gevolg van de ontregeling in de hersenen. Voor de naaste familie kan zo de dementie een dagdagelijkse beproeving worden.

Inhoud

De vorming zal starten met een toelichting van de neuropsychologische tekens die bij dementie optreden. Niet zozeer de theorie, maar veeleer de weerslag op het dagdagelijks functioneren zal benadrukt worden. Bedoeling hiervan is om met grotere kracht zich te kunnen inleven in de wereld van de dementerende. De realiteitsbeleving bij de dementerende zal immers zijn gedrag bepalen in verschillende situaties. De draagkracht bij zowel familie als hulpverlener kan toenemen wanneer men zijn reacties niet richt op het vermeende foute gedrag, maar eerder op de andere realiteitsinschatting. Het is echter geen gemakkelijke opdracht om deze realiteit te achterhalen en vaak zullen we ons moeten beroepen op hypotheses en veronderstellingen. Aan de hand van verschillende casussen wordt er geoefend in deze vaardigheid.

Methodiek

Aanvankelijk wordt er gestart ex cathedra, met graag veel interactie met de deelnemers. Alle theorie wordt zo snel mogelijk toegepast op casussen, aangebracht door de spreker, maar indien gewenst, ook door de deelnemers.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden, medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, verpleegkundigen en hulpverleners uit gerontopsychiatrie en wzc’s. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Guy Lorent is Klinisch Neuropsycholoog en werkzaam in UPC Sint-Kamillus – Bierbeek, groep Cerenah, als Coördinator en klinisch neuropsycholoog. Hij geeft sinds vele jaren opleiding in opdracht van SEN, SIG, Expertisecentra Dementie, PXL Limburg, e. a.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net