20191008-01-Folder-Scholen slim organiseren

Geplaatst op door

Scholen slim organiseren, anders werken met goesting

Inhoud van de vorming

Situering

De leerkracht die ‘soloslim’ voor zijn klas staat, is niet meer van deze tijd. Kinderen opvoeden en onderwijzen is te complex geworden om nog alleen te doen. De instroom van leerlingen is heel divers en de omgeving waarin de school opereert, is continu in verandering en stelt voortdurend nieuwe eisen. Scholen en organisaties worden dus uitgedaagd door allerlei interne en externe veranderingen waardoor de werkdruk stijgt!

We willen scholen en organisaties helpen om dit allemaal georganiseerd te krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs nood heeft aan een andere organisatiestructuur. De bureaucratische hiërarchische onderwijsorganisatie met multidisciplinaire teams, die samenwerken voor een vaste groep van leerlingen over de leerjaren en vakken heen.

Vanuit een inspirerende visie gaan we samen op zoek naar een organisatie die eenvoudig is en waar beslissingen zoveel mogelijk op het juiste niveau worden gelegd zodat een win-winsituatie ontstaat voor de kwaliteit van de arbeid én de kwaliteit van de organisatie.

Inhoud

Deze vorming neemt je mee op weg naar verandering. Het neemt de veranderende context als uitgangspunt. De innovatieve onderwijsorganisatie moet leiden tot een meerwaarde voor iedereen die het aanbelangt. We streven naar kwaliteitsvol onderwijs met duurzame resultaten voor leerlingen en met meer effectiviteit en efficiëntie, zodat de slagkracht van de school toeneemt. We willen ook de werkdruk en de stress doen dalen en de betrokkenheid en goesting van schoolmedewerkers doen toenemen.

Methodiek

De vorming is afwisselend opgebouwd rond inleidende kaders, schema’s en beschouwingen, individuele reflecties, groepsopdrachten en intervisiemomenten. Hiermee trachten we ook aan te sluiten bij concrete vragen vanuit de deelnemers m.b.t. het centrale onderwerp.

Bij de vorming hoort een boek ‘scholen slim organiseren’ als cursusmateriaal dat tijdens de cursus (indien nodig) kan aangeschaft worden. Verdere informatie https://www.broedersvanliefde.be/scholen-slim-organiseren

Doelgroep

Deze driedaagse vorming richt zich in eerste instantie tot diegenen die de beslissingen nemen in scholen, scholengroepen, koepels en netten: schooldirectie, schoolbestuur, coördinatoren, departementshoofden, vakverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, technisch-adviseurs, diensthoofden, (staf-) medewerkers. En verder tot al wie interesse heeft in de organisatie van de school: pedagogische begeleidingsdiensten, leerkrachten, ouders, vakorganisaties, lerarenopleidingen, diensten voor leerlingenbegeleiding, overheidsdiensten. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Yves Demaertelaere is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en Professioneel Bestuurder-Sectorverantwoordelijke Gewoon Onderwijs en Algemeen Directeur van de onderwijsinstellingen Broeders van Liefde. Hij bekleedt tal van bestuursfuncties in onderwijs en geeft mee het onderwijsbeleid inhoud. Opleiding: master in de economische wetenschappen + geaggregeerde HSO + Sociotechniek. Ervaring: Leerkracht en 10 jaar lid van directieteam, directeur, hoofdbegeleider, adjunct-sectorverantwoordelijke.

 

Locatie en data

Deze vorming vindt plaats op dinsdagen 8 oktober, 22 oktober en 5 november 2019, telkens van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijden en infomap inbegrepen)

Standaard: 450 euro per persoon
VVKP-leden: 390 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net