20191007-01-Folder-Stemmingsproblemen na neurologische problemen

Geplaatst op door

Stemmingsproblemen na neurologische problemen

Inhoud van de vorming

Situering en inhoud

Tijdens deze vorming wordt ingegaan op een aantal rouwmodellen, die de professionele hulpverlener meer zicht geven op het hoe en waarom van de ‘rouw- of verwerkingsperiode’ die vaak het gevolg is van een hersenletsel. Daarnaast wordt ook ingegaan op de prevalentie van depressie na neurologisch lijden, en worden een aantal therapeutische adviezen gegeven, zowel op individueel als op groepsniveau. Tenslotte wordt ook een aantal specifieke adviezen gegeven rond het omgaan met een aantal eerder cognitieve moeilijkheden, die vaak het gevolg zijn van hersenlijden. Hierbij denken we aan bv. vertraagde infoverwerking, geheugenproblemen, … die vaak een hindernis zijn in het therapeutisch proces.

Methodiek

Ex cathedra vorming, met voldoende mogelijkheden tot het stellen van vragen, voorleggen van een casus, …

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerde professionelen.

Lesgever

Wouter Lambrecht is sinds een 10-tal jaar actief als klinisch neuropsycholoog, waarbij hij zich enkel richt op mensen met een neurologisch lijden. Daartoe richtte hij met collega’s de Hersenletselpraktijk op, een interdisciplinaire praktijk te Gent, alsook het Centrum voor Neuropsychologie (www.cvnp.be) een monodisciplinaire praktijk, die op verschillende locaties een diagnostisch en therapeutisch aanbod voorziet. Naast het klinische werk, geeft Wouter heel regelmatig vorming & lezingen, zowel binnen post-universitaire als postgraduaatsopleidingen, begeleidt hij lotgenotencontacten en is hij ook (co-)promotor van thesissen. Hij is auteur van diverse artikels rond neuropsychologie.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op maandag 7 oktober 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net