20191004-01-Folder-Introductie verbindende communicatie

Geplaatst op door

Introductie Verbindende Communicatie

i.s.m. 

Inhoud van de vorming

Situering

Hoe we met elkaar spreken en naar elkaar luisteren, beïnvloedt heel erg de kwaliteit van onze relaties, zowel privé als professioneel.

Communiceren lijkt eenvoudig. We doen het allemaal, in de privésfeer en op het werk. Hoe komt het dan dat gesprekken soms anders verlopen dan we zouden willen? Wat maakt dat het resultaat van onze manier van communiceren niet altijd is wat we voor ogen hadden?

Verbindende Communicatie is een universele methode om een dialoog aan te gaan waardoor mensen kunnen leren elkaar beter te begrijpen. Het is een manier van omgaan met elkaar waarbij je de intentie hebt om, ongeacht de omstandigheden, in verbinding te zijn en te blijven met jezelf en met je gesprekspartner. Deze werkwijze is gebaseerd op Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.

Inhoud

In de vorming maken we kennis met het basismodel van Verbindende Communicatie dat bestaat uit vier stappen en drie processen.

De methode is ontworpen om te onderzoeken wat er feitelijk gebeurd is en hoe je je daarbij voelt. Van hieruit verwoord je welke noden er wel of niet vervuld zijn in deze situatie en wat je graag zou willen zien gebeuren. Via empathisch luisteren kom je erachter wat voor de ander belangrijk is en wat er leeft achter zijn of haar woorden. Via dialoog ga je vervolgens op elkaar afstemmen om tot oplossingen te komen waar beiden kunnen achter staan.

Methodiek

De theorie van het model wordt uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden van de deelnemers. De focus van de vorming ligt op het oefenen met eigen situaties. Er zijn demo’s in grote groep, individuele oefeningen en oefeningen in kleine groepjes. Er wordt gewerkt met de ‘dansvloeren’ van de Geweldloze Communicatie en met de jakhals- en girafhandpoppen.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Hilde Van Gool is van jongs af gepassioneerd door taal en studeerde af als master taal- en letterkunde. Ze gaf initieel enkele jaren les aan 17-18 jarigen. Nadien was ze 23 jaar zelfstandig ondernemer met een eigen verzekeringsbedrijf. Dat heeft haar heel veel mensenkennis en ervaring opgeleverd en maakt dat ze onder meer in staat is om op een eenvoudige manier ingewikkelde processen in woorden te vatten. Rond haar 50ste koos ze heel bewust om haar passie te volgen: Helder en Verbindend Communiceren. Hierin komt voor haar alles samen dat haar passioneert: communicatie, lichaamsbewustzijn, mindfulness en verbinding vanuit het hart. (www.hildevangool.be)

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 4 oktober 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net