20191003-01-Folder-Invasieve en niet-invasieve elektrische hersenstimulatie

Geplaatst op door

Invasieve en niet-invasieve elektrische hersenstimulatie in psychiatrische syndromen

Inhoud van de vorming

Situering

Invasieve en niet-invasieve elektrische hersenstimulatie (IBS, NIBS) zijn al langer gekend in neurologie maar beginnen hun opgang ook te maken in psychiatrie. Hun waarde naast de klassieke behandelvormen – psychofarmaca en psychotherapie – is nog in volle groei.

Inhoud

In deze lezing overlopen we de verschillende methodologische en conceptuele vragen die het gebruik van IBS en NIBS in psychiatrie oproept, zowel in de klinische implementatie als in onderzoek.

Methodiek

Interactieve vorming aan de hand van een PowerPointpresentatie. We bespreken onder andere:

  • Plaats van NIBS en IBS in psychiatrie

  • Behandelingsconcepten

  • Onderzoeksresultaten

Doelgroep

Artsen, psychologen, directieleden en andere geïnteresseerden.

Lesgever

Prof. dr. Chris Bervoets is psychiater en verbonden aan het Centrum voor Neuromodulatorische behandelingen Accent KULeuven, alsook het Centrum voor Obsessieve Compulsieve Stoornissen. Hij is tevens voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 3 oktober 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net