20191001-01-Folder-Suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders

Geplaatst op door

Suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders

Inhoud van de vorming

Situering

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld zeven mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg een vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenenhulpverlening.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?

  • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit?

  • Wat zijn de risicofactoren?

  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?

  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?

  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?

  • Welke interventies zijn mogelijk?

Methodiek

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Naast de wetenschappelijk onderbouwde theorie maken we gebruik van videomateriaal, oefeningen, rollenspelen en casussen.

Doelgroep

Hulpverleners uit CAW, PAAZ en liaisonpsychiatrie AZ, voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg, mobiele crisisteams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten, … die met volwassenen werken. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Marieke Van Malderen is klinisch en gezondheidspsycholoog van opleiding en werkt als suïcidepreventiewerker bij CGG Eclips. De suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) ondersteunt sinds 1997 professionelen in het werken met suïcidale personen. In al die jaren is er een ruime expertise opgebouwd omtrent didactische methodieken en suïcidepreventie. De inhoud wordt steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen en eigen praktijkervaring.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 1 oktober 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net