20190927-02-Folder-Conflicthantering

Geplaatst op door

Conflicthantering: Hoe conflicten iets over onszelf vertellen en hoe bepaalde valkuilen te ontwijken

Inhoud van de vorming

Situering

In deze tweedaagse vorming gaan we na wat de dynamiek is van conflicten en waarom we als hulpverlener, leerkracht, leidinggevende, … in bepaalde specifieke situaties uit onze balans komen terwijl in dezelfde context  iemand anders, zoals een collega, hier helemaal geen last van ondervindt.

Inhoud

Hoe komt het dat een banaal incident kan leiden tot een conflictsituatie? Hoe komt het dat een specifieke situatie ons doet steigeren en dat we er nadien spijt van hebben? In deze vorming gaan we na hoe bepaalde houdingen, waarvoor we zelf niet bewust kiezen, kunnen leiden tot conflicten. Door welke ingesteldheid en houding kan dit omgebogen worden tot een serener gevoel en houding?

Dag I: Schetsen van een theoretisch kader

  • Wat zijn de stressreacties?

  • Hoe gaan we om met stress en agressiviteit?

  • Wat vertellen conflictsituaties over onszelf en over de ander?

  • Wat is offensieve en defensieve agressiviteit en hoe ga ik hiermee om?

  • Hoe ontkracht men een conflictsituatie?

Dag II : Korte herhaling & praktische oefening

  • Bespreken van casussen die door de deelnemers zelf aangehaald worden.

  • Aanbrengen van gepaste houdingen en handelingen.

Methodiek

Bij deze vorming wordt een algemeen kader geschetst van interpersoonlijke conflictdynamieken. De inhoud is gebaseerd op een neurowetenschappelijke en gedragsmatige benadering. Theorie en praktijkgerichte oefeningen vullen elkaar aan. Er wordt een PowerPointpresentatie gebruikt alsook videomateriaal.

Doelgroep

De vorming richt zich tot iedereen die in een stresserende omgeving werkt en die op zoek is naar grijpklare methodieken om effectiever te fungeren in complexe omgevingen waar verwachtingen hoog zijn. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Sebastien de Fooz is  licentiaat in de Pers- en Communicatiewetenschappen. Hij ging in 2005 als pelgrim te voet naar Jeruzalem. Verder is hij opgeleid in de neuro-cognitieve en gedragsmatige aanpak en in crisismanagement en risicoanalyse (Vesalius, Brussel). Hij coördineerde het Platform Brussel in Dialoog en was consulent integratie in het Agentschap Integratie & Inburgering. Nu is hij coach en trainer.

Locatie en data

Deze vorming vindt plaats op vrijdagen 27 september en 18 oktober 2019, telkens van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijden en infomap inbegrepen)

Standaard: 300 euro per persoon
VVKP-leden: 260 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net