20190927-01-Folder-Islamitische visies op psychiatrie

Geplaatst op door

Islamitische visies op psychiatrie en
de zorg voor mensen met psychische stoornissen

i.s.m.

Inhoud van de vorming

Situering

Deze bijscholing wordt georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) dat een ruime ervaring heeft op vlak van onderzoek en vormingen over islamitische visies op gezinsrelaties en –ondersteuning. Doel is om de kennis over en de hulpverlening aan moslims en moslimgezinnen in Vlaanderen te verbeteren.

Inhoud

Tijdens deze dag leren we hoe men vanuit islam kijkt naar psychische aandoeningen en de behandeling van mensen die te kampen hebben met een psychische aandoening. We bespreken hoe moslimgezinnen in ons land omgaan met deze problematiek en we bekijken of en in welke mate deze beleving verschilt van andere gezinnen. We maken kennis met ‘islamic counseling’ en we zien of en hoe deze benadering nuttig kan zijn voor de psychiatrische praktijk in Vlaanderen. Het voornaamste doel van de dag is evenwel dat we leren van elkaars praktijk en dat we goede voorbeelden uitwisselen van een passende begeleiding van moslims en moslimgezinnen in Vlaanderen, want die komt wellicht alle patiënten en hun familie ten goede.

Methodiek

Lezing, geïllustreerd met casussen en good practices, met ruime mogelijkheid tot vragen stellen.

Doelgroep

Voor medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, psychiaters, verpleegkundigen, maar ook diensthoofden, die actief willen nadenken over een gepaste hulpverlening aan personen en gezinnen met een moslimachtergrond, al dan niet uit de migratie.

Lesgever

Sofian El Bouazati is verbonden als docent aan de opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More hogeschool. Hij werkt daarnaast als systeem-therapeut binnen zijn praktijk Mijn Balans, waar hij voornamelijk gezinnen en individuen met een moslimachtergrond begeleidt. In 2014 volgde hij een opleiding Islamic Counseling te Londen (Stephen Maynard & Associates) en sindsdien probeert hij om in zijn praktijk dat kader te hanteren (in combinatie met een systemische visie). Hij is dan ook de eerste Islamic Counselor in Vlaanderen die vanuit zijn therapeutische rol de nadruk legt op spirituele/religieuze dimensies.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 27 september 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 70 euro per persoon

Studenten: 40 euro per persoon (Naam universiteit/hogeschool + departement + studentennummer vermelden bij inschrijving aub!)

Betalingswijze

Betaling enkel via overschrijving.

Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelnamebedrag te storten op volgend rekeningnummer:

  • BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB)
  • Van Vormingscentrum Guislain vzw
  • met als gestructureerde mededeling +++070/3705/53725+++

Factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.net

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming dient te worden geannuleerd, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding – van welke aard ook – eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net