20190926-01-Folder-De ‘microbiota-gut-brain axis’ in angst, depressie en stress

Geplaatst op door

De ‘microbiota-gut-brain axis’ in angst, depressie en stress: tussen hype en revolutie?

Inhoud van de vorming

Situering

De bidirectionele communicatie tussen het maag-darmstelsel en de hersenen (de ‘gut-brain axis’) werd tot voor kort quasi uitsluitend bestudeerd als verklaringsmodel voor “stressgerelateerde” of ‘functionele’ maag-darmklachten. De recente ontdekking dat voedingsstoffen en vooral de darmflora (‘gut microbiota’) belangrijke spelers lijken te zijn in deze communicatie, en zo via hun invloed op de hersenen onze psychologie en gedrag zouden kunnen beïnvloeden, heeft van de ‘microbiota-gut-brain axis’ echter op korte tijd één van de hottest topics in het hedendaags biomedisch, neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek gemaakt. Dit onderzoek wordt bovendien ook gretig gecovered in de populair(-wetenschappelijke) media.

Inhoud

Gedurende de vorming krijgen de deelnemers een toegankelijk overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken rond proefdier- en humaan onderzoek over de rol van de microbiota-gut-brain axis in angst, depressie, en stress. Hierbij zal veel aandacht worden besteed aan het kritisch evalueren van dit onderzoek en de berichtgeving erover in de wetenschappelijke -, populaire – en sociale media, als voor de mogelijke klinische implicaties van dit onderzoek. Zowel tijdens als na de lezing wordt ruim tijd voorzien voor vragen en interactie.

Methodiek

Klinische publiek toegankelijke wetenschappelijke lezing met ruimte voor vragen en interactie.

Doelgroep

Clinici actief in de (geestelijke) gezondheidszorg: huisartsen, psychologen, psychiaters, diëtisten, …

Lesgever

Prof. dr. Lukas Van Oudenhove is psychiater van opleiding en actief als hoofddocent met een voornamelijk wetenschappelijke opdracht binnen het translationeel onderzoekscentrum voor gastro-intestinale aandoeningen aan de KU Leuven, waarbinnen het zijn eigen onderzoeksgroep, het Laboratory for Brain-Gut Axis Studies (LABGAS), leidt. Klinisch is hij actief als liaisonpsychiater binnen de multidisciplinaire raadpleging voor functionele gastro-intestinale aandoeningen in het UZ Leuven.

 

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 26 september 2019, van 14 u. tot 16 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13.30 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net