20190925-03-Folder-De effecten van drugs, alcohol en medicatie op het brein en het gedrag

Geplaatst op door

De effecten van drugs, alcohol en medicatie op het brein en het gedrag

Inhoud van de vorming

Situering

Middelengerelateerde problematiek kent een hoge prevalentie in de algemene populatie en heeft onder andere een grote impact op het functioneren van de betrokkene en diens omgeving. Personen met een psychiatrische kwetsbaarheid vertonen vaak een comorbiditeit onder de vorm van een alcohol- en/of druggebruiksstoornis.

Kennis van middelengerelateerde problematiek is daarom nuttig en noodzakelijk voor elke hulpverlener werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.

Inhoud

  • Neurobiologie van verslaving

  • Overzicht meest courante drugs, inclusief ‘novel psycho-actif substances’

  • Behandelingsstrategieën

Methodiek

Deze informatie wordt spoedig aangevuld.

Doelgroep

Interactieve voordracht, met vraag tot inbreng publiek.

Lesgever

Prof. dr. Gunter Heylens is psychiater, psychotherapeut en gastprofessor aan de UGent. Hij is tevens afdelingshoofd van de Universitaire Psychiatrische Spoed Interventie Eenheid (UPSIE) alsook coördinator van het Centrum voor seksuologie en gender in het UZ Gent.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 25 september 2019, van 9.30 u. tot 12.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net