20190925-02-Folder-Hechtingsstoornissen

Geplaatst op door

Hechtingsstoornissen

Inhoud van de vorming

Situering

Steeds meer worden hulpverleners en leerkrachten geconfronteerd met kinderen met moeilijk en uitdagend gedrag. De hechtingstheorie kan een kader bieden om grensaftastend gedrag bij kinderen met een hechtingsstoornis beter te begrijpen. Vroeger werd er gesproken over ‘bodemloze kinderen’, maar tegenwoordig gebruikt men de term ‘reactieve hechtingsstoornis’.

Deze ernstige psychische aandoening wordt in de DSM-V ondergebracht bij de trauma- en stress-gerelateerde stoornissen en heeft als belangrijkste kenmerk het gebrek aan een aangepaste emotionele hechting aan één of meerdere verzorgers. Een onveilige hechting ligt aan de basis van het problematische gedrag. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee subtypes, het geremde type (gedraagt zich voornamelijk teruggetrokken en wantrouwig) en het ontremde type (maakt weinig differentiatie tussen personen).

Inhoud

Er wordt gestart met een uitleg over de hechtingstheorie. De verschillende hechtingstypes worden beschreven en van voorbeelden voorzien. Vervolgens wordt geduid welke gevolgen een onveilige hechting kan hebben voor een kind. Zowel gedragspatronen, gevoelens als cognities van deze kinderen worden beschreven en toegepast op de klassituatie. Er wordt veel aandacht besteed aan de concrete aanpak door de leerkracht, met oog voor valkuilen en tips.

Methodiek

Er wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie met een kort videofragment en hand-outs voor de cursisten. Er is tijd voorzien voor discussie en vragen.

Doelgroep

Voor leerkrachten uit het basis- en secundair (buitengewoon) onderwijs die te maken hebben met leerlingen met gedragsproblemen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Maaike De Corel is licentiaat orthopedago-gische wetenschappen (Universiteit Gent) en systeemtherapeut. Ze is werkzaam in BuLO Sint-Jozef te Gent en heeft ervaring als psycho-therapeut bij kinderen met een lichte en matige mentale handicap en gedragsstoornissen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 25 september 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.net