20190924-03-Folder-Suïcidaliteit en zelfverwonding

Geplaatst op door

Suïcidaliteit en zelfverwonding bij ontluikende en jongvolwassenen: epidemiologische en klinische reflecties

Inhoud van de vorming

Situering

De ontluikende volwassenheid en de jongvolwassenheid zijn leeftijdsperiodes waarin op verschillende vlakken (zowel persoonlijk, sociaal, intellectueel, maatschappelijk) sterke vooruitgang wordt geboekt, maar die tegelijkertijd ook risicoperiodes zijn voor het ontstaan van emotionele problemen (waaronder angst, depressie en een brede vorm van suïcidaliteit). Vaak blijven dergelijke gedachten of dit gedrag sterk onder de radar en wordt er niet vaak hulp voor gezocht.

Inhoud

In deze vorming zullen we (1) een aantal epidemiologische elementen (zowel met betrekking tot de prevalentie, evolutie, impact en zorggebruik) rond het brede suïcidaliteitsbegrip in rekening brengen en van hieruit (2) een aantal typerende klinische beschouwingen (do’s/don’ts; klinische richtlijnen en vaardigheden). Hierna zal de workshop de vorm hebben van (3) een gatekeeping-opleiding, volgens een Question, Persuade and Refer-techniek, die als doel heeft een aantal gespreksmethodieken aan te reiken/te oefenen, die gericht zijn op het bespreekbaar maken van een specifiek probleem, ermee te kunnen omgaan en te kunnen verwijzen. Op het eind van deze vorming zal de deelnemer in staat zijn te weten hoe vaak suïcidaliteit/ zelfverwonding voorkomt, welke risicofactoren er bestaan, hoe deze moeten worden geïnterpreteerd en hoe op een klinisch niveau dient te worden omgegaan met deze complexe klinische praxis.

Methodiek

  • Slides (vooral wanneer het gaat over epidemiologische aspecten)

  • Casuïstiek

  • Interactie

Doelgroep

Zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg en de welzijnssector, alsook andere geïnteresseerden.

Lesgever

Prof. dr. Ronny Bruffaerts studeerde theoretische (KULeuven, 1997) en klinische psychologie (KULeuven, 1998). Hij is psychoanalytisch psychotherapeut (KULeuven, 2004), behaalde zijn doctoraat Medische Wetenschappen (KULeuven, 2005) en is sinds 2008 professor psychiatrie binnen de faculteit Geneeskunde aan de KULeuven. Hij was verbonden aan John Hopkins Universiteit (Baltimore, VS) van 2012-2013 en is sinds 2017 verbonden aan het Institute for Social Research (ISR, University of Michigan, Ann Arbor, MI, VS). Op globaal niveau coördineert hij mede een aantal internationale populatiestudies waarin (onder andere) suïcidaliteit/zelfverwonding centraal staan.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 24 september 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net