20190924-01-Folder-Introductie Krachtgerichte gesprekken

Geplaatst op door

Introductie Krachtgerichte gesprekken

Inhoud van de vorming

Situering

‘Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd op de oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen. Het model geeft handvatten om een sterke focus te ontwikkelen op krachten (kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden, enthousiasme, interesses, …).
Een hedendaagse, herstelgerichte zorg vraagt dat hulpverleners oog (leren) hebben voor krachten bij cliënten, ook wanneer er sprake is van uitgesproken moeilijkheden en/of beperkingen. Hoe doe je dat concreet? Wat pik je op? Wat laat je links liggen? Welke vragen stel je? Hoe bevestig je de ander? Je hebt concrete gespreksleidraden en gespreksvaardigheden nodig.

Inhoud

Tijdens deze introductiedag worden een aantal concrete gespreksingrediënten uit de doeken gedaan die de hoeksteen vormen van het krachtgerichte gespreksmodel, zoals:

  • Een krachtgerichte kennismaking met de cliënt

  • Op een veilige manier praten over problemen

  • Problemen vertalen naar doelen en vooruitgang

  • Het oppikken van niet-problematische aspecten van het leven van de cliënt

  • Vragen stellen die kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden in reliëf brengen

  • Bevestigen van kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden

Methodiek

In zijn typische stijl legt de spreker de dingen met handen en voeten uit en linkt hij deze met voorbeelden uit zijn klinische praktijk.

Doelgroep

De introductiedag staat open voor elke hulpverlener die mensen in de cliëntpositie begeleidt en krachtgerichte gespreksvaardigheden (verder) wil ontwikkelen (psychiater, psycholoog, opvoeder, psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker,…). De introductiedag kan een vertrekpunt zijn om verdere workshops en modules te volgen in krachtgerichte gespreksvaardigheden.

Lesgever

Johan Van de Putte is psycholoog en gepassioneerd psychotherapeut. Johan heeft opleiding gevolgd in verschillende psychotherapeutische benaderingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, hypnotherapie, systeemtherapie, mindfulness, EMDR, narratieve therapie). Op dit moment legt hij zich toe op de Integrale Rehabilitatiebenadering (SRH). Hij heeft een loopbaan in de psychiatrie achter de rug, waar hij gewerkt heeft met mensen die met allerlei moeilijkheden worstelden. De voorbije 10 jaar is hij steeds vaker opleiding gaan geven in psychotherapeutische benaderingen: gedragstherapie en vooral oplossingsgerichte en narratieve therapie. In dit laatste heeft hij het ‘International Post Graduate Diploma in Narrative Approaches to Therapy and Community Work’ behaald aan het Dulwich Centre in Adelaide (Australië).

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 24 september 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net